De opzet:

In januari 2021 zijn een aantal geïnteresseerden via Zoom bij elkaar gekomen om te praten over de toekomst van PI6MEP de ATV repeater van de afdeling A32. De huidige locatie op het ziekenhuis van Meppel wordt binnen kort verleden tijd en dus zal er een nieuwe locatie gevonden moeten worden. Bertus van het wel bekende pannenkoekenhuis annex chauffeurscafé De Lichtmis heeft een paar jaar geleden al joviaal geroepen dat alles wel bij hem op de paal mocht komen.

De Locatie:

Omdat deze locatie beter bereikbaar en ook eenvoudig beschikbaar is moest het dus maar de Lichtmis worden. Er waren echter nogal wat obstakels te overkomen. Zo is vanwege Corona de huidige locatie nog slechter te bereiken dus even de spullen ophalen is nog niet zo eenvoudig.
Ook de nieuwe locatie is nogal begrenst qua ruimte zowel in als op de paal.
Zo staan er al een 3-tal straalverbindingen voor het Ham Net, een 23cm repeater, een DMR repeater een Dstar repeater en nog een 27Mhz ontvangst station.

Daar ook de huidige 2 meter repeater zal moeten meeverhuizen wordt het er nogal druk dus, zo wel fysiek als ook in het frequentiespectrum.
Het voorstel was dan ook snel om eerst een test opstellingen te gaan maken zodat er beter inzicht komt in de kansen maar zeker ook de uitdaging. Daar komt bij dat de huidige PI6MEP weliswaar een 70cm ingang bedoeld heeft maar deze vanwege lokale storingen nooit operationeel geweest is. 70cm is interessant om de Novice machtigingshouders een kans te geven op toegang tot deze repeater.

De 70cm band is nu juist ook een druk gebruikte band op de Lichtmis. Immers PI2NON, PI1KPH en PI1MEP gebruiken allemaal deze band en een breed ATV signaal proberen te ontvangen met een zender 3Mhz verderop zou een uitdaging worden..

Wat willen we nu?

Ok, we willen dus een testzender geplaatst op de paal bij de lichtmis met dezelfde frequentie van PI6MEP. Hierop een test beeld waarop de tijdelijke status wordt weer gegeven. Dan willen we een DATV ontvanger op 70cm met een stel filters om smalbandig ontvangst mogelijkheden te testen. (DATV is maar 500Khz i.p.v. 5,5Mhz AM) Tenslotte zou internet gebruik voor streaming uit en misschien ook wel in, geweldig zijn. Tenslotte moet alles bestuurbaar zijn omdat het een bemande test moet blijven. Immers de huidige machtiging staat op een ander adres.

Tenslotte willen we onze testen voorleggen aan de repeater commissie met de uitdrukkelijke wens om PI6MEP in de repeater commissie te laten zodat de toekomst gewaarborgd blijft.

Waar staan we nu?

Roel, PA5RJ had nog wel een paar antennes en een 13cm zender met baseband en een filter voor 70cm. Deze zijn door Harry, PA2HOS en Benno, PA3FBX opgehaald. Harry had nog een 13cm eindtrap met voeding voor wat stevig vermogen. Benno is bezig gegaan met een 70cm DATV-ontvanger en wat besturingsmogelijkheden. Ook een testbeeldje en wat streaming mogelijkheden zijn erbij gemaakt. Na enige dagen hier thuis opgesteld voor een duur test is op Koningsdag 2021 de zaak de paal in gehesen. Benno had in de weken hiervoor al ruimte gemaakt en de 13cm slot antenne op een tijdelijke mast geplaatst.

De eerste signalen werden ontvangen, maar gaven een bedroevend resultaat

70cm werkte niet en 13cm leek wel op een dummyload te staan….. Internet werkte maar half.
Toch wel 25 watt uit de eindtrap met een staande golf van 1.4 aan het begin van de kabel.

Met nieuwe energie en een plan vrijdag terug de paal in

Vermogen weer gecontroleerd, ja dat werkt wel. Maar met de meter direct op de slot antenne maakte veel duidelijk. Die bleek later verzopen te zijn, en dat op 32 meter hoogte..
Van Harry had ik een Wifi schoteltje gekregen voor de test. Die met veel pijn en moeite binnen door omhoog gekregen (ja weer een keertje de 4×8 meter kooiladder af en terug op) en op de paal geplaatst. In de richting noord want dan had Harry tenminste signaal van eigen eindtrap en antenne.
En ja signaal.. Niet heel hard maar toch wel goed.

Ook het ontvangst op 70cm gerepareerd. De gebruikte H100 kabel aan de bestaande rondstraler zat dubbelgevouwen ergens klem en ja dan doet H100 het niet meer…
Tenslotte de oorzaak met de internetproblemen door onze Dennis getackeld en ja nu dus controle, 13cm signaal, en DATV ontvangst. De slot antenne is mee naar huis gegaan waar Harry in zijn achter tuin een test opstelling gemaakt heeft.
Daar heeft de slot antenne 2 weken gestaan waarbij bijna elke dag wel wat werkzaamheden geweest zijn om de problemen op te lossen en de werking van de antenne te doorgronden. Uit eindelijk zijn Roel en Harry nog een lange middag bezig geweest om uiteindelijk een redelijk resultaat te krijgen.
Vrijdag 14 Mei dus maar weer de lucht in met die antenne en na terugplaatsing ziet de regio eindelijk signaal op 13 cm vanaf de lichtmis.

Resultaten en de toekomst

Er komen leuke ontvangst rapporten uit de regio en het lijkt er op dat het dekkingsgebied voldoet aan de wensen. Harry, Roel en Benno kunnen nu de zaak bedienen en gebruiken.
Zoals eerder gemeld is de huidige test opstelling een bemande test. Dus iemand moet hem aanzetten en weer uitzetten. Dit zal samengaan met het aan en uitzetten van PI6MEP die op dezelfde frequentie zit. Omdat maar een klein gezelschap de mogelijkheid heeft PI6MEP uit te schakelen zal ook deze personen de beschikking blijven houden over het in- en uitschakelen van de test opstelling. De controle gaat over het internet en zit achter beheerders pincodes.

Benader Harry, Roel of Benno als je wat testen wilt doen.

De huidige gegevens zijn

  • Uitgang 2352Mhz met 25 watt PEP op 33 Meter met 2 meter hoge slot antenne.
  • Ingang op 436.500 Mhz vertikaal rondstralend DATV
  • modes dvbs, dvbs2 (QPSK,8psk,16psk) met resolutie van 333Ks of 500Ks.
  • Monitor 145.4625Mhz voor de laatste gegevens..

Hopelijk is iedereen weer wat beter geïnformeerd.

73es Benno, PA3FBX