Op maandag 25 oktober 2021 hebben we als Veron afdeling Meppel eindelijk weer een verenigingsavond kunnen houden. De locatie was in het MFC in Balkbrug en deze locatie leende zich prima voor eenbijeenkomst.

Vanwege het 65-jarig jubileum werden de leden getrakteerd op koffie met gebak waarop het Veron logo met de tekst “65” te lezen was. Daarnaast waren er pennen gedrukt special voor het jubileum.

Onze voorzitter Gert Knipmeijer (PD1GS) opende de avond en besteden aan hen die ons zijn ontvallen en ook de nieuwe leden werden benoemd. Daarbij ging de aandacht ook uit naar de wijziging van het bestuur waarbij aftredend secretaris Aalt van Hulst (PA3GVN) in het zonnetje werd gezet. Als blijk van waardering kreeg Aalt een cadeaukaart en een prachtige bos bloemen. Eenzelfde presentje was er voor vervangend secretaris Frits Schubert (PA3FYS) doch hij kon i.v.m. vakantie niet aanwezig zijn. Dit zal hem later worden uitgereikt. Het nieuwe bestuurslid Roel de Jonge (PA5RJ) werd hartelijk welkom geheten.

Vervolgens ging de microfoon naar de voorzitter van het Veron Hoofdbestuur, Remy Denker (PA0AGF). Hij nam ons mee in de geschiedenis van het radioamateurschap door de loop van de jaren heen. Een interessant onderwerp en nu weten we ook waarom Remy graag alle PA0-calls wil uitpluizen. Na de pauze werd het officiële gedeelte afgesloten en onder het genot van een drankje kwamen de verhalen los.

De avond werd technisch ondersteund door:

  • Benno Plantagie (PA3FBX) en Harry Oosterhoff (PA2HOS) die de live videoverbinding voor hun rekening namen;
  • Fred Brand (PE1MCF) die voor de stream naar TeamSpeak verzorgde;
  • Arend Compagner (NL13947) die als bestuurslid een video-opname maakt en deze zullen we later gaan publiceren.
  • Edwin Rump (PD5L) die de foto’s van de avond verzorgde

Al met al een mooie technische avond en goed dat we elkaar weer in levende lijve hebben kunnen zien en mooie verhalen met elkaar konden delen. Laten we hopen dat we weer snel bij elkaar kunnen komen maar zullen de maatregelen van de overheid in de gaten houden.

Fred Brandsen (PA3ETM) Secretaris Veron afdeling Meppel