Giften en Donaties

De Stichting is voor onderhoud en vernieuwing volledig financieel afhankelijk van giften en donaties van Veronleden.

Steun ons via een bijdrage op bankrekening:

NL83INGB0004692938

t.n.v. Stichting Meppeler Omzetters

Meppel