Hier treft u de artikelen over activiteiten van de afdeling

Verslag De 40e Otterjacht, Kalenberg in de Weerribben. door Roel PA4DV

Er zijn er maar weinig binnen de vereniging die mensen zo enthousiast kunnen maken om mee te
doen aan een activiteit als PAØDFN, Dick Fijlstra.

De Otterjacht, naar verluidt één van de mooiste vossenjachten
van het jaar, vond voor de 40e keer plaats. Een jubileum. Maar
naast het jubileum, ook de laatste keer dat deze jacht werd
gehouden in deze vorm. Reeds vorig jaar had Dick richting het
A32-bestuur uitgesproken, dat het voor deze laatste keer het heel
mooi zou zijn, als ook een afvaardiging van het bestuur mee zou
doen. En die hadden daar wel zin in. Niet gehinderd door enige
kennis van vossenjagen gingen we mooi op tijd op pad.
Na een bakje koƯie en een korte uitleg door Ton en andere
organisatoren hebben we de ontvangers in elkaar gezet. Rond
10 uur, bepakt met kaart, een tas met broodjes en drinken en
een viertal ontvangers vertrokken Gert (PD1GS) , Roel (PA1RN)
en ondergetekende vol goede moed met de boot de
Kalenbergergracht op. Aan het weer lag het in ieder geval niet. Op basis van de kaart, en natuurlijk luisterend naar de 2- meter ARDF-zenders, begonnen we het principe aan het begin van de dag al een beetje door te krijgen. Al vrij snel bij binnenvaren van het eerste aangegeven gebied vonden we een 80-meter foxoring. Het enthousiasme werd door dit eerste succes aangewakkerd. Gauw op zoek naar meer.


Na ook de eerste ARDF- zender te hebben gevonden, hadden we uitgevogeld waar we naar
moesten zoeken en kijken in de oevers. Toch kregen we na het eerste uur twijfels. Al een tijdje hadden we niks
gevonden. Deden we wat verkeerd? Waren we toch buiten het gebied gekomen? We wisten het even niet zo goed. Crisisoverleg op een kanoaanlegplaats. Wat te doen? Dan maar onze focus leggen op de ARDFzender die uitzond met nr3. Dat leidde tot een nieuwe route richting het rustpunt. Opeens vanuit het niks weer een 80-meter signaaltje. Na even zoeken zagen we in een zij-slootje weer een rode kniptang. Gaaf, we waren weer op de goede weg.Op het rustpunt hadden we twee ARDF-zenders en vijf foxoring-en gevonden. We waren tevreden. Zeker in de wetenschap dat we ruim de helft hadden weten te vinden in het oostelijke deel van het gebied. Het was tenslotte de eerste keer jagen voor ons.Na de pauze bij Staatsbosbeheer vertrokken we vol goede moed naar het westelijke deel.

Daar vonden we snel weer de eerste 80-meter foxoring. Bij de zoektocht naar ARDF-zender 4 werd het een tijdje weer stil. Kijkend op de kaart ontdekten we dat we die niet konden benaderen vanuit de hoek waar we zaten. We moesten dus keren, om via andere (water)wegen ons doel te bereiken. Na ook daar nog een aantal 80-meter foxoring-en gevonden te hebben, begon helaas het weer echt om te slaan. Onweer en een dikke bui werden ons deel. Gelukkig waren we voorbereid met paraplu’s .
Maar toch, we besloten tevreden te zijn met ons behaalde resultaat. Terug naar Jongschaap.
Daar aangekomen hebben we natuurlijk gelijk uitgeklokt en de knipkaart ingeleverd. Al met al een hele geslaagde dag. Een mooie ervaring rijker. Mooi ook om te zien hoe ook dit deel van onze gezamenlijke hobby fanatiek beleefd wordt door een groot aantal mensen. En top georganiseerd.

Organisatie, bedankt namens ons team! We hebben genoten!
Roel de Vries (PA4DV)

 

 

 

 

Zaterdag 6 juli fiets foxoring rond de Wieden Otterjachtweekend per fiets en met de boot

Otterjachtweekend per fiets en met de boot
Zaterdag 6 juli fiets foxoring rond de Wieden
Waar moet je zijn:
Parkeerplaats van Bezoekerscentrum de Wieden van Natuurmonumenten
Beulakerpad 1, 8326 AH Sint Jansklooster
Starten tussen 10 en 11 uur
Finish 15:00u
Een recreatieve jacht per fiets, waarbij het genieten van het landschap voorop staat.
Het is dus geen wedstrijd.
Lengte parcours : 31 km
Benodigdheden:
Kaart, routebeschrijving en 80 m peilontvanger.
Voor de route druk de kaart en de routebeschrijving zelf af.
Lukt dat niet, mail dan uiterlijk maandag 1 juli naar: pa0dfn@veron.nl onder vermelding kaart +
routebeschrijving voor zaterdag. Je kaart is dan op 7 juli tussen 10 en 11u bij de start aanwezig
Er zijn op de kaart een vijftiental rondjes getekend.
Ben je bij een cirkeltje op de kaart aangekomen, dan moet je op 3580 kHz het foxoring zendertje
kunnen horen.
Het zendertje geeft een aan/uit piep
Parkeer je fiets veilig in de berm en ga op zoek.
Bij het zendertje hangt een vraag over de natuur, of geschiedenis van het gebied.
Het is een multiple choice- vraag. Maak een keuze uit antwoord a, b, c, of d en vul je keuze in op het
antwoordformulier.
Probeer alle vijftien zendertjes te vinden en lever je antwoordformulier in bij de finish voor 15:15 u.
Tijdens de jacht zendt op dezelfde frequentie als de foxoring zendertjes een ARDF- baken uit.
Breng dit baken door peiling onderweg in kaart.
Het baken zal niet in het hele gebied te horen zijn en zendt gedurende één minuut van elke vijf
minuten in morse : MO5
De uitslag volgt zondag bij Pieter Jongschaap na afloop van de otterjacht te water. Elk gevonden goed
antwoord levert een punt op. Bij een gelijk aantal punten bepaalt de nauwkeurigheid van de positie
van het baken de plaats. Na 15:15u halen we de zendertjes op.

Zondag 7 juli de 40e Otterjacht vanuit Pieter Jongschaaps Recreatie en rondvaartbedrijf.
Kalenbergerpad 4 | 8377 HL | Kalenberg
Een recreatieve jacht op het water, waarbij het genieten van de mooie natuur in de Weerribben vanaf
het water op de eerste plaats staat.
Je kan deelnemen met de kano, of met een elektroboot. Deelnemers melden zich minimaal een week
voor de 7e juli aan via pa0dfn@veron.nl. Wil je deelnemen met gezin, of team in een elektroboot,
dan is haast geboden, want de grens van het aantal beschikbare boten is vrijwel bereikt. Voor
deelname in een Canadees, of tweepersoons kano zijn nog voldoende boten beschikbaar.
Wanneer je een peilontvanger wilt lenen kan dat zolang de voorraad strekt voor 2,50 euro per
ontvanger. Ook hier is reserveren nodig door een mailtje te sturen pa0dfn@veron.nl onder
vermelding van 80 m-, en/of 2 m peilontvanger.

Vanaf 09:00u ben je welkom. Voor de afvaart wordt de gereserveerde boot aangewezen. Benodigde
kaart- en informatiemateriaal worden gratis verstrekt.
De jacht ziet er qua programma gelijk aan het voorgaande jaar uit. De middagrust is weer bij het
Infocentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl. Om filevorming met boten te voorkomen wordt
afwisselend hier via de oostelijke, dan wel westelijke vaarroute vertrokken. Als je onderweg niet
verdwaalt, heb je bij de rust in Ossenzijl een “uurtje” om het infocentrum te bezoeken, of iets in het
aanwezige restaurant te nuttigen. Als je de oostroute op de heenweg neemt, ga je op de terugweg via
de westroute.
Op beide routes moet in de gezocht worden naar 8 foxoringzendertjes en twee ARDF zenders. De
vijfde ARDF zender, MO5 zender, is een baken, dat alleen in kaart moet worden gebracht.
De foxoring zendertjes werken op 3580kHz en 144.025 MHz. De ARDF-zenders werken op 144.475
MHz. De gehele jacht kan dus met enkel een 2 m ontvanger worden gedaan.
Om 16:00u moet je weer terug zijn in de haven van Pieter Jongschaap. We gaan dan snel de score
uitrekenen en hopen uiterlijk 17:00u de uitslag te kunnen meedelen.
Ook worden dan de resultaten van de zaterdag gehouden “Rond de Wieden FoxOring” bekend
gemaakt.
Alle deelnemers ontvangen na afloop het speciaal voor deze gelegenheid door Jan Hoek, PA0JNH
samengestelde boekwerkje over 40 jaar Otterjachten van de VERON afdeling Meppel.
Later zal dit werk ook als pdf van onze ardf website kunnen worden gedownload.
We hopen op gunstige weersomstandigheden en na afloop te kunnen terugzien op een geslaagd
weekend.
Deelname aan beide jachten is op eigen risico.
Namens de mede organisatoren,
Dick PA0DFN

Fietsroute Beschrijving

Otterjagd-Wochenende mit Fahrrad und Boot
Samstag, 6. Juli, Radwanderung rund um die Wieden
Wo Sie sich befinden:
Parkplatz des Besucherzentrums von Natuurmonumenten de Wieden
Beulakerpad 1, 8326 AH Sint Jansklooster
Start zwischen 10 und 11 Uhr
Ende 15:00 Uhr
Eine erholsame Jagd mit dem Fahrrad, bei der das Genießen der Landschaft im Vordergrund steht.
Es handelt sich also nicht um einen Wettbewerb.
Länge der Strecke: 31 km
Ausstattung:
Karte, Wegbeschreibung und 80m-Peilungsempfänger.
Drucken Sie die Karte und die Wegbeschreibung für die Strecke selbst aus.
Falls Sie dazu nicht in der Lage sind, senden Sie bitte bis Montag, 1. Juli, eine E-Mail an
pa0dfn@veron.nl mit der Angabe von Karte und Streckenbeschreibung für Samstag. Ihre Karte wird
dann am 7. Juli zwischen 10 und 11 Uhr am Start sein.
Auf der Karte sind etwa 15 Kreise eingezeichnet.
Wenn Sie einen Kreis auf der Karte erreichen, sollten Sie den Foxoring-Sender auf 3580kHz hören
können.
Der Sender gibt einen Signalton ab, der ein- und ausgeschaltet wird.
Stellen Sie Ihr Fahrrad sicher auf dem Grünstreifen ab und beginnen Sie zu suchen.
In der Nähe des Senders befindet sich eine Frage über die Natur oder die Geschichte des Gebiets.
Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Frage. Wählen Sie Antwort a, b, c oder d und tragen Sie Ihre
Wahl auf dem Antwortbogen ein.
Versuchen Sie, alle 15 Sender zu finden und geben Sie Ihren Antwortbogen bis 15:15 Uhr am Ziel ab.
Während der Jagd wird eine ARDF-Bake auf der gleichen Frequenz wie die Foxoring-Sender senden.
Suchen Sie diese Bake durch Abfragen entlang der Strecke.
Die Bake wird nicht im gesamten Gebiet zu hören sein und sendet alle fünf Minuten eine Minute lang
in Morsezeichen: MO5
Die Ergebnisse werden am Sonntag bei Pieter Jongschaap nach der Fischotterjagd auf dem Wasser
ausgewertet. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet die
Genauigkeit der Position der Bake über die Platzierung. Wir werden die Sender nach 15:15 Uhr
wieder einsammeln.
Sonntag, 7. Juli die 40. Otterjagd von Pieter Jongschaaps Erholungs- und
Reiseunternehmen.
Kalenbergerpad 4 | 8377 HL | Kalenberg
Eine Erholungsjagd auf dem Wasser, bei der das Genießen der schönen Natur in den Weerribben vom
Wasser aus im Vordergrund steht.
Sie können mit dem Kanu oder mit dem Elektroboot teilnehmen. Die Teilnehmer melden sich
mindestens eine Woche vor dem 7. Juli über pa0dfn@veron.nl an. Wenn Sie mit einer Familie oder
einem Team in einem Elektroboot teilnehmen möchten, sollten Sie sich beeilen, da die Anzahl der
verfügbaren Boote fast erreicht ist. Für die Teilnahme in einem Kanadier oder einem Zweier-Kanu sind
noch genügend Boote verfügbar.
Wenn Sie einen Peilsender ausleihen möchten, können Sie dies, solange der Vorrat reicht, für 2,50 €
pro Empfänger tun. Auch hier ist eine Reservierung erforderlich, die Sie per E-Mail an
pa0dfn@verin.nl unter Angabe des 80 m- und/oder 2 m-Empfängers vornehmen können.
Ab 09:00 Uhr sind Sie herzlich willkommen. Das reservierte Boot wird vor der Abfahrt bezahlt.
Karten- und Informationsmaterial werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das Programm der Jagd ähnelt dem des letzten Jahres. Die Nachmittagsrast findet wieder im
Informationszentrum der Forstverwaltung in Ossenzijl statt. Um Staus auf den Schiffen zu vermeiden,
wird abwechselnd auf der Ost- und der Westroute gefahren. Wenn Sie sich unterwegs nicht verirren,
haben Sie bei der Rast in Ossenzijl eine „Stunde“ Zeit, um das Informationszentrum zu besuchen oder
im dortigen Restaurant etwas zu essen. Wenn Sie auf dem Hinweg die Ostroute nehmen, fahren Sie
auf dem Rückweg über die Westroute.
Auf beiden Routen sollte die Suche acht Foxoring-Sender und zwei ARDF-Sender umfassen. Der fünfte
ARDF-Sender: MO5-Sender, ist eine Bake, die allein kartiert werden muss.
Die Foxoring-Sender arbeiten auf 3580 kHz und 144,025 MHz. Die ARDF-Sender arbeiten auf 144,475
MHz. Die ganze Jagd kann also mit einem 2 m-Empfänger durchgeführt werden.
Seien Sie um 16:00 Uhr zurück im Hafen von Pieter Jongschaap. Wir werden dann schnell den
Punktestand berechnen und hoffen, die Ergebnisse bis spätestens 17:00 Uhr bekannt geben zu
können.
Auch die Ergebnisse des „Rond de Wieden FoxOring“ vom Samstag werden dann bekannt gegeben.
Alle Teilnehmer erhalten die Broschüre über 40 Jahre Otterjagd der VERON-Abteilung Meppel, die
speziell für diesen Anlass von Jan Hoek, PA0JNH, zusammengestellt wurde.
Später wird dieses Werk auch als pdf auf unserer ardf-Website zum Download bereitstehen.
Wir hoffen auf günstiges Wetter und darauf, dass wir anschließend auf ein erfolgreiches Wochenende
zurückblicken können.
Die Teilnahme an beiden Fuchsjagden erfolgt auf eigene Gefahr.
Im Namen der Mitorganisatoren,
Dick, PA0DFN

VOSSENJACHT INFO 80 m / 2 m / 70 cm / 23 cm (#808)

VOSSENJACHT INFO 80 m / 2 m / 70 cm / 23 cm (NUMMER #808)

 

Beste vossenjacht enthousiasten,

Op zaterdag 15 juni was er in het Belgische Gent een 80 m foxOring en op zondag 16 juni nabij het Duitse Coesfeld een ARDF distriktsjacht op 80 m en 2 m. Resultaten onder de uitslagen.

Komend weekend zijn er in Nederland en omgeving geen activiteiten gemeld.

Otterjachtweekend zaterdag 6 en zondag 7 juli 2024.

Gedetailleerde informatie over het Otterjachtweekend is in het Nederlands en Duits als bijlagen bij deze Vossenjacht info meegezonden en is inmiddels op de websites verschenen. Dit zijn de jongste en dus meest actuele versies van de info’s.

Beide jachten zijn recreatief. Tijd wordt niet meegerekend als je binnen het aangegeven tijdsbestek de tocht volbrengt.

Voor wat de Otterjacht op zondag betreft zijn alle elektroboten gereserveerd. Geen nieuwe inschrijvingen meer voor een 5-persoons boot.

Als je nog mee wilt doen, dan zijn er wel de 8- persoons luxere boten voor €140,- ( met zit kussens ). Je zou dan met twee teams in één boot kunnen.

Wel zijn er heel veel kano’s, maar daar is tot nu toe geen belangstelling voor.

Als er nog vragen / opmerkingen zijn dan zie ik die wel.

Groeten,

Dick

Vrijdagochtend 12-6-2024 waren op 7140 kHz DL3BBX, DF7XU, DK5OS en PA3AKK actief. Gebruikelijke frequenties 7140 kHz +/- QRM of 3604 kHz +/- QRM.

73, en veel plezier,

Wim Hoek, PA3AKK, namens ARDF Team Nederland.

 

AANKONDIGINGEN:

Elke vrijdag om 09.00 ARDF Trefpunt op 7140 kHz +/- QRM of, bij slechte condities, 3604 kHz +/- QRM. Meeluisteren kan o.a. via http://sdr.websdrmaasbree.nl:8901/ en http://websdr.heppen.be/. Geen audio? Klik dan op Audio Start.

Elke vrijdag om 19.00 ARDF Talkgroup 263360, der ARDF Treffpunkt im Brandmeisternetz via DMR-relais.

 

DEZE WEEK GEDETAILLEERD/ DIESE WOCHE DETAILLIERT:

Deze week geen activiteiten.

 

VOLGENDE  WEEK/MAAND(EN) / NÄCHSTE WOCHE/MONAT(EN):

 1. 28- zo. 30-06-2024 (D) Friedrichshafen, Ham Radio.

https://www.hamradio-friedrichshafen.de/ en https://ardf.darc.de/blackboard/ham-radio.htm

 1. 06-07-2024 (NL) Kalenberg, Fiets FoxOring ter gelegenheid van de veertigste Otterjacht.

Zie Electron mei 2024, pagina 234 en juni 2024, pagina 284.

https://ardf.veron.nl/wp-content/uploads/Documenten/Uitslagen/2024/20240706_Fiets_Foxoring/

 1. 07-07-2024 (NL) Kalenberg, veertigste en tevens laatste Otterjacht door de VERON Afdeling Meppel.

Zie Electron mei 2024, pagina 234 en juni 2024, pagina 284.

https://ardf.veron.nl/wp-content/uploads/Documenten/Uitslagen/2024/20240707_Weerribben_Otterjacht/

 1. 13-07-2024, (B) Gent, 80 m ARDF.

https://www.uba.be/nl/node/3587

 1. 19- zo. 21-07-2024 (B) Maasmechelen, Drie Landen Treffen.

http://home.scarlet.be/%7Ejoep/foxoring/u200724_ne.htm  en  http://home.scarlet.be/%7Ejoep/foxoring/u200724_de.htm

https://www.uba.be/nl/node/3588 en https://www.uba.be/nl/node/3589

 1. 27-07-2024 (D) Nottuln, ARDF-Wettbewerb während des Sommerfest des OV Münster, N13, in den Baumbergen.

https://www.dk0mu.de/category/fieldday/

 1. 27-07-2024 (B) Pelt, 80 m ARDF.

https://www.uba.be/nl/node/3617

 1. 28-07-2024 (B) Oostzaan bij Amsterdam, NH-cup en NK 70 cm ARDF.

https://ardf.veron.nl//wp-content/uploads/Documenten/Uitslagen/2024/20240728_Twiske_70cm/aankondiging.html

 1. 10 en zo. 11-08-2024 (NL) Groesbeek, ARDF weekend in het Groesbeekse bos, 80 m en 2 m ARDF.
 2. 24-08-2024 (D) SWB anläßlich der DNAT in Bad Bentheim – Ausrichter Distr. O & L – Frank, DL6DBN & Paule, DF2JW.

https://dnat.de/

https://www.bentheim-duitsland.nl/evenementen/dnat

 1. 24-08-2024 (B) Merelbeke, 80 m FoxOring.

https://www.uba.be/nl/node/3590

 1. 28 – za. 31-8-2024  (BU) ARDF-Europe-Cup 2024 in Primorsko, Bulgaria, 2 m en 80 m.

https://www.df7xu.de/2024_ARDF-EC_bulletin_1-2.pdf

 1. 01 – za. 07-09-2024 (BU) IARU Region 1/European ARDF Championship in Primorsko, Bulgaria, 2 m en 80 m.

https://www.df7xu.de/2024_ARDF-EC_bulletin_1-2.pdf

 1. 30-08 t/m zo. 01-09-2024 (D) Distriktwettbewerbe vom Distrikt Z in der Wingst, 80 m, 2 m en 70 cm.
 2. 07-09-2024 (D) OV-ARDF-Peilwettbewerb des OV-Rheine N16 –  Laufgebiet rund um den Waldhügel im Süden von Rheine.
 3. 08-09-2024 (D) Distrikt Westfalen-Nord (N) ARDF-Wettbewerbe, 2 m en 80 m.
 4. 13 t/m zo. 15-09-2024 (D) Omgeving Cottbus, Spreewald-Fuchsjagd mit Paddelboote, 80 m. De 10de en tevens laatste keer!

https://www.dh2fox.net/SpreewaldFuchsjagd

 1. 14-09-2024 (B) Scherpenheuvel, 80 m FoxOring.

https://www.uba.be/nl/node/3591

 1. 22-09-2024 (NL) Schoonloo, 80 m Trofeejacht.
 2. 28-09-2024 (NL) Radiomarkt De Lichtmis.

https://www.stichtingrom.com/

 1. 28-09-2024 (B) Waas – Dender streek, 2 m ARDF.

https://www.uba.be/nl/node/3592

Zie verder: https://www.ardf-kalender.nlardf uitslagen (ardf-uitslagen.nl) en https://ardf.veron.nl/ardf-kalender/

(* wijzigingen voorbehouden, bij twijfel is info op de website van de organisator leidend.)

 

UITSLAGEN / ERGEBNISSE:

 1. 15-06-2024 (B) Gent, 80 m foxOring.

https://www.uba.be/nl/ardf/uitslagen

Uitslag 80m Fox-O-ring Gentbrugge
Place Name/Call Call/Call Time Fox Points BT
1 Marc Vanhalst ON6HI 01:13:30 100 30  
2 Eddie Dekerf PA3EIF 01:14:53 100 25  
3 René Putzeys ON4RP 01:38:42 100 22  
4 Luc Vanachte ON4AOL 01:55:26 70 20  
             
org. Kurt Smet ON4CHE     20  

 

 1. 16-06-2024 (D) Distrikt Westfalen-Nord (N) ARDF-Wettbewerbe.
  https://ardf.darc.de/contest/240616/240616.htm
80-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-N-WETTBEWERB
====================================
Wettkampf: 16.06.2024   ab 9.30 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: W21 W35 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 Tln +Hel
  1 1 2 2 2 1 4 4 5 =22 =26

Kategorie   W21   W35   W45   W55   W65   M21   M50   M60   M70

W21 K a t e g o r i e   W21: Women1990-2004; 5 Füchse W21
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4470m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Gierlach, Julia   67’32 5 PM 5
  Kategorie   W21   W35   W45   W55   W65   M21   M50   M60   M70
W35 K a t e g o r i e   W35: Women1980-1989; 5 Füchse W35
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4470m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Schmidt, Christina   62’05 5 5
  Kategorie   W21   W35   W45   W55   W65   M21   M50   M60   M70
W45 K a t e g o r i e   W45: Women1970-1979; 5 Füchse W45
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4470m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Wezenberg, Sandra   69’48 5 5
2. Harms, Martina   109’51 3 PM 5
  Kategorie   W21   W35   W45   W55   W65   M21   M50   M60   M70
W55 K a t e g o r i e   W55: Women1960-1969; 5 Füchse W55
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4470m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Höfner, Sylke DG4AAN 90’13 5 PM 5
2. Krause, Nina   90’15 5 PM 4
  Kategorie   W21   W35   W45   W55   W65   M21   M50   M60   M70
W65 K a t e g o r i e   W65: Women1950-1959; 5 Füchse W65
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4470m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Wanner, Alexandra   80’35 5 PM 5
2. Gierlach, Maria   99’34 3 PM 4
  Kategorie   W21   W35   W45   W55   W65   M21   M50   M60   M70
M21 K a t e g o r i e   M21: Men 1985-2004; 5 Füchse M21
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4470m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Grühn, Gero   62’05 5 PM 5
  Kategorie   W21   W35   W45   W55   W65   M21   M50   M60   M70
M50 K a t e g o r i e   M50: Men 1965-1974; 5 Füchse M50
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4470m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Buurlage, Alex PA1FOX 47’14 5 PM 5
2. Daverveld, Marcel PE5TT 53’38 5 PM 4
3. Balke, Olaf DL9OBG 70’48 5 PM 3
4. Müller, Ralf DL1MR 86’07 5 PM 2
  Kategorie   W21   W35   W45   W55   W65   M21   M50   M60   M70
M60 K a t e g o r i e   M60: Men 1955-1964; 5 Füchse M60
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4470m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Gierlach, Peter DF3KT 57’22 5 PM 5
2. Wanner, Nikolaj   73’07 5 PM 4
3. Bönig, Marco   81’17 5 PM 3
4. Grühn, Peter DH6DAP 110’10 5 PM 2
  Kategorie   W21   W35   W45   W55   W65   M21   M50   M60   M70
M70 K a t e g o r i e   M70: Men 1945-1954; 5 Füchse M70
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4470m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Bücker, Theo DJ9EY 61’47 5 PM 5
2. Hoek, Wim PA3AKK 79’40 5 PM 4
3. Demuth, Ewald DF6WE 81’43 5 PM 3
4. Schwider, Dieter DF7XU 81’58 5 PM 2
5. Pomplun, Siegfried DL3BBX 83’11 5 PM 2

Kategorie   W21   W35   W45   W55   W65   M21   M50   M60   M70

Helfer
Berse, Stefan   N28   DO1FOX   PM 5
Pohl, Walter   G10   DL5KCS   PM 5
Wieand, Werner   Z34   DL3YDJ   PM 5
Wittek, Karl-Heinz   L03   DK8QZ   PM 5
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N   N28

 

 

2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-N-WETTBEWERB
====================================
Wettkampf: 16.06.2024   ab 12.00 Uhr
Band/Limit: 2-m-Band / 120 min
Teilnehmer: W21 W45 W55 W65 M50 M60 M70 Tln +Hel
  1 2 2 1 4 2 5 =17 =21

Kategorie   W21   W45   W55   W65   M50   M60   M70

W21 K a t e g o r i e   W21: Women1990-2004; 5 Füchse W21
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >3220m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Gierlach, Julia   47’47 4 PM 5
  Kategorie   W21   W45   W55   W65   M50   M60   M70
W45 K a t e g o r i e   W45: Women1970-1979; 5 Füchse W45
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >3220m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Wezenberg, Sandra   72’58 4 5
2. Harms, Martina   105’23 1 PM 5
  Kategorie   W21   W45   W55   W65   M50   M60   M70
W55 K a t e g o r i e   W55: Women1960-1969; 5 Füchse W55
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >3220m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Höfner, Sylke DG4AAN 30’53 1 PM 5
2. Krause, Nina   66’39 1 PM 4
  Kategorie   W21   W45   W55   W65   M50   M60   M70
W65 K a t e g o r i e   W65: Women1950-1959; 5 Füchse W65
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >3220m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Wanner, Alexandra   66’30 4 PM 5
  Kategorie   W21   W45   W55   W65   M50   M60   M70
M50 K a t e g o r i e   M50: Men 1965-1974; 5 Füchse M50
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >3220m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Buurlage, Alex PA1FOX 50’52 4 PM 5
2. Daverveld, Marcel PE5TT 52’02 4 PM 4
3. Balke, Olaf DL9OBG 59’07 4 PM 3
4. Müller, Ralf DL1MR 68’27 1 PM 2
  Kategorie   W21   W45   W55   W65   M50   M60   M70
M60 K a t e g o r i e   M60: Men 1955-1964; 5 Füchse M60
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >3220m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Gierlach, Peter DF3KT 49’53 4 PM 5
2. Wanner, Nikolaj   54’39 4 PM 4
  Kategorie   W21   W45   W55   W65   M50   M60   M70
M70 K a t e g o r i e   M70: Men 1945-1954; 5 Füchse M70
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >3220m
Platz Name, Vorname Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Hoek, Wim PA3AKK 71’36 4 PM 5
2. Bücker, Theo DJ9EY 82’38 4 PM 4
3. Demuth, Ewald DF6WE 102’06 4 PM 3
4. Schwider, Dieter DF7XU 91’17 3 PM 2
5. Pomplun, Siegfried DL3BBX 31’23 1 PM 2

Kategorie   W21   W45   W55   W65   M50   M60   M70

Helfer
Berse, Stefan   N28   DO1FOX   PM 5
Pohl, Walter   G10   DL5KCS   PM 5
Wieand, Werner   Z34   DL3YDJ   PM 5
Wittek, Karl-Heinz   L03   DK8QZ   PM 5
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N   N28

 

Op 2 m bleek vos 5 niet te functioneren.

 

Meer info via de link.

 

ALGEMENE INFO:

Actuele info weeralarm:

http://cdn.knmi.nl/knmi/map/general/waarschuwing_land_48_new.gif

 

>>> OPROEP AAN DE ORGANISATOREN VAN VOSSENJACHTEN IN 2024<<<

LET OP!!!

Wil je jouw mededeling niet alleen op de website en in de wekelijkse vossenjachtinfo maar ook in Electron geplaatst zien, stuur deze dan minimaal 6 weken voor de maand van publicatie in via ardf@veron.nl . Dit in verband met de tijd die nodig is voor de eindredactie, druk en verzending. Voor publicatie in het januarinummer van Electron, i.v.m. de Kerstdagen, minimaal 7 weken van te voren insturen omdat dit nummer een week eerder dan gebruikelijk verschijnt. Wil je er dus zeker van zijn dat jouw mededeling op tijd gepubliceerd wordt dan is inzenden zo’n 7 tot 8 weken voor de maand van publicatie een veilige marge.

Facebook:

Voor de geïnteresseerden, op Facebook hebben we een “ARDF Team Nederland” groep aangemaakt. Wie lid wil worden van deze groep moet, naast het hebben van een Facebook-account, even naar de groep https://www.facebook.com/groups/ardfnl/  gaan en jezelf opgeven als lid. Dit wordt dan door de administrators verwerkt.

E-Mail:

Verder nog iets te melden? Stuur een e-mailtje.

Wilt u van de mailinglijst? Ook even een e-mailtje.

Weet u nog iemand voor op de lijst?

Stuur de adressen door naar ardf@veron.nl

 

Geschiedschrijving radiovossenjachten:

Jan Hoek, PA0JNH, onze geschiedschrijver, is bezig met de “Hall of Fame”/ Bekerjachten te herschrijven. Hij zoekt nog oude vossenjachtkaarten, foto’s etc. van voor 1960. Vooral van de Noordelijke Bekerjachten (v.a. 1952) en de VERON Bekerjachten (v.a. 1947). Kennen jullie nog ouderen in je afdeling, die hier iets zouden kunnen betekenen? Laat het Jan weten via pa0jnh@kpnmail.nl of janhoekpa0jnh@gmail.com .

Samenstelling en verzending:

De Vossenjachtinfo wordt gewoonlijk op woensdagavond tussen 18 en 24 uur samengesteld en altijd anoniem verstuurd (in BCC).

LINKS SECTIE:

E-mail: mailto:ardf@veron.nl

Nederlandse vossenjacht website: https://ardf.veron.nl/

Nog een Nederlandse vossenjacht website (nieuw sinds januari 2022):

ardf uitslagen (ardf-uitslagen.nl) en https://www.ardf-kalender.nl

Oude Nederlandse vossenjacht website: http://ardf-oud.veron.nl/

Infosite: https://verbed.home.xs4all.nl/

VPK site: http://veronpinksterkamp.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ardfnl/

 

“Hall of Fame” – awards en trofeeën in Nederland:

https://ardf.veron.nl/hall-of-fame/

http://ardf-oud.veron.nl/awards/halloffame.htm

 

VOSSENJACHT KALENDERS:

Nederland:

https://ardf.veron.nl/ardf-kalender/

https://www.ardf-kalender.nl

Duitsland:

https://www.df7xu.de/ardf-t.htm en https://www.df7xu.de/live/

België:

https://www.uba.be/nl/ardf/wedstrijdkalender en https://www.uba.be/nl/ardf/wedstrijduitslagen

https://ardf.be/home/kalender/

IARU Regio 1:

http://www.ardf-r1.org/events

Voor meer linken naar kalenders: https://www.df7xu.de/ardf-links.

 

OVERIGE RADIOVOSSENJACHT SITES:

DARC vossenjacht diplomapunten verloop vanaf 1995 (bereikbaar voor DARC-leden):

http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/teilnehmerentwicklung.htm

ARDF Support en -Techniek websites:

http://verbed.home.xs4all.nl/hamspace/pa4bwd/index-2.html   (Door PA4BWD, tijdelijk gehost op website PE5EDW.)

FjwW en FjwMap (FjwMap vrij te downloaden en geschikt voor vossenjachten te ontwerpen en GPX-tracks over de jachtkaart te laten lopen):

Informationen zu ARDF-FjwW

SI-Droid Event instructies in het Nederlands. Jongste versie d.d. 27-11-2023.

https://ardf.veron.nl/si-droid-handleiding/

https://www.ardf-uitslagen.nl/si-droid-instructies/

Eén tot drie tracks over de kaart laten gaan middels GPX multi track Online:

http://www.dl7vdb.de/osm/gpx3track.htm

ARDF-Team België:

https://ardf.be/

 

Overig:

Topografische kaarten van gebieden in Nederland, GPX-tracks projecteren enz.: https://scoutingtools.nl/

Gedetaillee​rde kaarten wereldwijd: https://www.cqgma.org/mvs/  

https://opentopomap.org/   (Ook voor het vaststellen van de QTH-locator en projecteren van GPX-tracks.)

Startpagina Buitensport – rubriek Radio Oriëntering:

http://buitensport.startpagina.nl

Hunne Oriënteringsclub HOC’93 (omgeving Meppel):

http://www.hoc93.nl/ en http://www.hoc93.nl/Kalender

Nederlandse Oriënteringsloopbond:

http://www.nolb.nl/ en http://www.nolb.nl/wedstrijdkalender/

Westfälische Orientierungs Lauf Freunde e.v. (WOLF) met veel Duitse radiozendamateurs:

http://w-olf.de/index.html en http://w-olf.de/ol-t.htm

Lichtnettijd: https://www.swissgrid.ch/swissgrid/en/home/experts/topics/frequency.html

 

Radiomarkten:

ON4LEA Amateurfunk Termine Flohmärkte & Messen 2022/23

 

73 en veel vos-plezier.

Namens het ARDF Team Nederland,

Wim, PA3AKK.

Een initiatief van:

Edwin PE5EDW, silent key: 3-2-2018,

Gerard PD9G,

Dick PA0DFN (vz VERON Vossenjacht cie.)

en nog vele anderen…

(wijzigingen voorbehouden)

 

Velddagen VERON afd. Meppel van 1 t/m 2 juni 2024

De velddagen worden gehouden in het weekend van 1 en 2 juni 2024, de echte liefhebbers zijn welkom vanaf donderdag 30 mei.
Deze dagen worden weer gehouden op de nieuwe locatie “scouting Steyn terrein” Averlose Houtweg 14-A, 7431 PK Diepenveen.

Informatie over terrein is te vinden op de website van scouting Steyn.

We hopen op mooi weer en op veel deelnemers. Voor een luttel bedrag kan er worden meegedaan. Voor de mensen die niet komen kamperen is het ook mogelijk om ook gewoon even op visite te komen (vergeet niet je eigen stoel mee te nemen).

73′ Dick Fijlstra PAØDFN en Ton van Amerongen PE1PBQ

Agenda Vossenjagen 2024

– V O S S E N J A C H T E N I N F O 80M/2M/70CM/23CM info PA3AKK
– Interessante links (klik door op internet en lees verder!)
– ONDERDELEN (namen van bedrijven en hun adresgegevens)
——————————————————————————-
V O S S E N J A C H T E N I N F O 80M/2M/70CM/23CM info PA3AKK
VOLGENDE WEEK/MAAND(EN) / NÄCHSTE WOCHE/MONAT(EN):
#800

zo. 05-05-2024 (D)
Distrikt Nordrhein (R) ARDF-Wettbewerbe, Parkplatz Angerbad,
Junkernbusch in 40882 Ratingen, 2 m 10.00, 80 m 13.30.
https://peilsport.de/live/2024/2024.05.05_R/20240505R-ausschreibung.pdf

do. 09- zo. 12-05-2024 (NL)
Groesbeek, De Groesbeker en NK-ARDF weekend.
https://www.df7xu.de/live/20240509/, https://www.df7xu.de/live/20240510/,
https://www.df7xu.de/live/20240511/ en https://www.df7xu.de/live/20240512/

do. 16-05-2024 (NL)
Vierhouten Pre-VPK event.
https://www.ardf-uitslagen.nl/beerruncontact/

vr. 17- ma. 20-05-2024 (NL)
Vierhouten, VERON Pinksterkamp.
https://veronpinksterkamp.nl/ en https://www.vdbholiday.com/nl/recreatie/veluwsch-karakter

za. 18-05-2024 (B)
Lokeren, 80 m foxOring, 13.00.
https://www.uba.be/nl/node/3581

za. 25-05-2024 (B)
Lembeke, 2 m ARDF.
https://www.uba.be/nl/node/3585

za. 15-06-2024 (B)
Balen, 80 m Sprint.
https://www.uba.be/nl/node/3586

zo. 16-06-2024 (D)
Distrikt Westfalen-Nord (N) ARDF-Wettbewerbe.
https://www.df7xu.de/20240616.html

vr. 28- zo. 30-06-2024 (D)
Friedrichshafen, Ham Radio.
https://www.hamradio-friedrichshafen.de/

za. 06-07-2024 (NL)
Kalenberg, Fiets FoxOring ter gelegenheid van de
veertigste Otterjacht.

zo. 07-07-2024 (NL)
Kalenberg, veertigste en tevens laatste Otterjacht
door de VERON Afdeling Meppel.

zo. 13-07-2024, (B)
Gent, 80 m ARDF.
https://www.uba.be/nl/node/3587

vr. 19- zo. 21-07-2024 (B)
Maasmechelen, Drie Landen Treffen.
http://home.scarlet.be/%7Ejoep/foxoring/u200724_ne.htm en
http://home.scarlet.be/%7Ejoep/foxoring/u200724_de.htm
https://www.uba.be/nl/node/3588 en https://www.uba.be/nl/node/3589

za. 27-07-2024 (D)
Nottuln, ARDF-Wettbewerb während des Sommerfest des OV Münster
N13 in den Baumbergen.

za. 27-07-2024 (B)
Pelt, 80 m ARDF.
https://www.uba.be/nl/node/3617

zo. 28-07-2024 (NL)
Oostzaan bij Amsterdam, NH-cup en NK 70 cm ARDF.
https://ardf.veron.nl//wp-content/uploads/Documenten/Uitslagen/2024/20240728_
Twiske_70cm/aankondiging.html

Zie verder: https://www.ardf-kalender.nl, ardf uitslagen (ardf-uitslagen.nl) en
https://ardf.veron.nl/ardf-kalender/

(* wijzigingen voorbehouden, bij twijfel is info op de website van de organisator leidend.)

73, namens het ARDF Team Nederland,
Wim, PA3AKK.

Dutch PACC-digi contest 20 april 2024

Op zaterdag 20 april 2024 wordt ook dit jaar weer de inmiddels vierde Dutch PACCdigi Contest gehouden.

Alle relevante gegevens, zoals het volledig reglement (onder het kopje ‘Regels’), zijn hier te vinden.

De contestduur is weer 12 uur. De contest start om 07:00 UTC en eindigt om 19:00 UTC. Aangezien de zomertijd op dat moment is ingegaan dus van 09:00 tot 21:00 Nederlandse tijd. Hoewel er gedacht is om de contestduur aan te passen hebben wij gekozen om dit jaar geen aanpassingen in de duur van de contest te maken. Een vriendelijk verzoek aan de deelnemers om voorkeuren met betrekking tot de duur van de contest en eventuele wensen in de soapbox aan te geven.

RTTY / FT4 / FT8

In de contest kunnen de FT4/FT8, RTTY en de MIX van RTTY en FT4/FT8 modes gebruikt worden voor het maken van QSO’s. In de contest worden FT4/FT8 als dezelfde mode beschouwd. Wanneer een station gewerkt wordt in FT4 en in FT8 wordt het tweede QSO als DUPE behandeld.

Ook dit jaar zijn de Nederlandse provincie afkortingen in gebruik als multiplier (bijvoorbeeld GR, NH, NB, enzovoorts). Deze aanpassing is eenvoudig in te stellen in de N1MM+ software en ook in de WSJT_X FT Roundup contest mode. Voor de MIX categorie in de contest is gekozen voor de N1MM+ software die het mogelijk maakt om naast de RTTY mode ook FT4/FT8 te gebruiken.

Om te zorgen dat er geen vermenging tussen het day-to-day FT8 verkeer en de contest plaatsvindt zijn de te gebruiken frequenties voor FT8 3 kHz hoger gekozen dan normaal. Let hierop! De robot checkt de frequenties bij het FT8 verkeer. Voor RTTY en FT4 kan gebruik gemaakt worden van de standaard frequenties.

De resultaten worden in drie verschillende klassen ingedeeld: Alleen RTTY, alleen FT8 en de MIX van beide modes. Natuurlijk zijn binnen die klasses verschillende categorieën waarbij wij ook dit jaar de QRP-categorie weer niet vergeten zijn.

PACCdigi contest

Het is bij de PACCdigi contest de bedoeling om met zoveel mogelijk stations een verbinding te maken. Kortweg: iedereen werkt met iedereen! Wel is het zo dat de gewerkte Nederlandse amateurs meer punten (3 in plaats van 1) en de Nederlandse provincie afkortingen een multiplier opleveren. Voor luisteramateurs wordt de contest wat uitdagender. Voor SWL’s worden alleen QSO’s in de mode RTTY geaccepteerd. Het is niet mogelijk om de gelogde FT4/FT8 verbindingen te controleren vanwege de automatische logging mogelijkheden van de FTx software.

Software

Wij hebben gekozen voor het gebruik van de N1MM+ contest logger als “drager” van de contest. Met deze software kan RTTY standaard als mode gekozen worden. Verder is het mogelijk om N1MM+ te gebruiken als logger voor de WSJT_X software. Dit maakt het wat simpeler om in de mixed de uiteindelijk gewenste Cabrillo file te genereren, Om de contest in N1MM+ te kiezen moeten er wel een paar extra files geladen worden. Natuurlijk blijft het mogelijk om ook andere logging software dan N1MM+ te gebruiken.

Let op! Het log kan tot zondag 28 april 2024 23:59 Nederlandse tijd in de contestrobot geüpload.

Contestreglement

Op de PACCdigi website is tevens het contestreglement te vinden. Daar is onder het kopje ‘Software’ ook een korte handleiding te vinden voor het configureren van de benodigde software. Attentie – Het is van belang om ruim voor het begin van de contest de logging software te configureren en te testen, zeer zeker wanneer in de MIX categorie deelgenomen wordt.

Om controle van de Cabrillo file door de robot optimaal te laten verlopen, dus zonder foutmeldingen, zijn de settings in de header van belang. De meeste daarvan zijn zonder meer duidelijk. Een paar settings, vooral in de WSJT-logs, leverden in het verleden problemen op:

 • CATEGORY_OPERATOR dient ‘single-op’ of ‘multi-op’ worden ingegeven.
 • CATEGORY-POWER dient gekozen te worden voor ‘QRP’ wanneer het toegepaste vermogen 5 Watt of minder is, ‘LOW’ tot 100 Watt en ‘HIGH’ boven 100 Watt.
 • Category-Transmitter graag “ONE” invullen.
 • CLUB alleen het afdelingsnummer ingeven, bijvoorbeeld 32 in plaats van A32. Wanneer je niet wilt deelnemen aan het afdelingsklassement, dan graag 00 invullen achter CLUB.

Let op! Het afdelingsklassement van de PACCdigi contest is NIET hetzelfde als de VERON Afdelingscompetitie. Je resultaten van de PACCdigi contest dien je apart in te geven op de website van de VERON Afdelingscompetitie!

Certificaat

Enige tijd na de contest is het voor de inzenders van een geldig log een digitaal certificaat ter beschikking. Ook de beroemde vaantjes worden weer ter beschikking gesteld, aan diegenen die hun correcte postadres hebben vermeld tijdens het uploaden van het log in de contestrobot.

Kijk voor eventuele wijzigingen voor de contest op onze PACCdigi pagina’s.

Wil van der Laken PA0BWL, contestmanager PACCdigi, paccdigi.manager@veron.nl

Techno ronde #105

De ronde van 26 juli had nummer 105 en er zijn weer interessante onderwerpen
besproken. In de Meppelronde heeft Wiebren in het kort hier over verteld.

Aanvang om 21.00 !!! uur met als leiders: Tinus, PD0VDL en Wiebren, PD0NUE
Het is uiteraard geen vervanging van onze alom gewaardeerde Meppelronde
die elke zondag uitgezonden wordt om 12.00 uur op dezelfde repeater.
Heeft iemand technische info nodig of wil je wat delen, meld je in!
Je kan ook een vraag stellen via de mail meppelronde@veron.nl
En tijdens de ronde via de telefoon.

Agenda vossenjachten 2023

V O S S E N J A C H T E N I N F O 80M/2M/70CM/23CM info PA3AKK #763

VOLGENDE WEEK/MAAND(EN) / NÄCHSTE WOCHE/MONAT(EN):

zo. 08-10-2023 Groesbeek. 80 m en 2 m ARDF. Nadere info volgt.

za. 14-10-2023 OV-FO-Training am “Uhlenhof” in 45721 Haltern-Holtwick (D) – Streckenleger Walter, DL5KCS, 12.30.
https://df7xu.de/live/20231014/20231014nf-ausschreibung.htm

za.

za. 02-12-2023 Lembeke (B) 80 m FO, 13.00.
https://www.uba.be/nl/node/2903

zo. 03-12-2023 OV-FO-Training am “Uhlenhof” in Haltern (D)
(mit Grünkohlessen) – Planung Dieter, DF7XU, 12.00.
https://df7xu.de/live/20231203/20231203nf-ausschreibung.htm

za. 16-12-2023 Botrop (D), Weihnachtfuchsjagd ?

(* wijzigingen voorbehouden, bij twijfel is info op de website van de organisator leidend.)

73, namens het ARDF Team Nederland,
Wim, PA3AKK.

Velddagen 2023 fotoverslag

De techno ronde gaat in de zomer door naar behoefte.

Techno ronde

Elke woensdagavond is er een technische ronde op de twee meter repeater
PI3MPL (145.650 MHz.) van de VERON afdeling Meppel.

Aanvang om 21.00 uur met als leiders: Tinus, PDØVDL en Wiebren, PDØNUE
Het is uiteraard geen vervanging van onze alom gewaardeerde Meppelronde
die elke zondag uitgezonden wordt om 12.00 uur op dezelfde repeater.
Heeft iemand technische info nodig of wil je wat delen, meld je in!
Je kan ook een vraag stellen via de mail meppelronde@veron.nl
En tijdens de ronde via de telefoon.

In de technische ronde “wordt gezocht”; mensen die een onderdeel
zoeken bv transistor of IC of zo die dan op de verenigingsavond bezorgt
kan worden zonder kosten.

Let op:
De techno ronde gaat in de zomer door naar behoefte. In overleg wordt
bepaald wanneer, en hoelang we een zomerstop gaan invoeren.