PA3FYS in het zonnetje gezet

Onder het motto: “ in het zonnetje”

 

Met dit motto willen we de aandacht vestigen op PA3FYS Frits van Schubert.

Het valt niet mee om kort samen te vatten waarom we dat doen want Frits is een alleskunner, een gezelligheidsmens, een helpende hand, een technische knobbel, een clown en ga zo maar door.

Zo heeft hij vele jarenlang diverse activiteiten ondersteund, ontwikkeld, op touw gezet en georganiseerd voor de VERON en in het bijzonder voor de afdeling Meppel.

 

In het najaar van 2021 heeft Frits te kennen gegeven dat hij een stapje terug wil doen en meer wil gaan genieten van andere levensgeneugten.

Persoonlijk heb ik Frits leren kennen tijdens de cursus voor zendamateurs die werd gehouden op de Lichtmis, hij was 1 van de leraren en organisatoren achter de opleiding.

Later kwam ik Frits weer tegen toen ik toetrad tot het afdelingsbestuur, hij was toen nog de qsl-manager voor R32.

 

Veelzijdig

Een zeer sterk punt van Frits is dat hij sociaal gezien een zeer toegankelijke man is, vele malen is hij benaderd door familieleden van overleden amateurs en verleende dan zijn hulp en expertise bij het ontmantelen van antennemasten en het leegruimen en verkopen van radio shacks en materiaal.

Al of niet in samenwerking met andere amateurs was/is Frits altijd bereid om iemand te helpen, op de afdelingsavonden trommelde hij dan mede amateurs op om hand-en-spandiensten te verlenen.

Ook informeerde hij de afdeling Meppel vaak over zieke zendamateurs en bracht/brengt ze dan regelmatig een bezoekje, later in de Meppel-ronde deed/doet hij dan verslag over de situatie.

Door een grote kennissenkring en grote bekendheid in de radiowereld weten velen Frits te vinden, uit betrouwbare bron weet ik dat dit ook buiten de radiowereld aan de orde is, hij is nooit te beroerd om iemand voort te helpen en is van alle markten thuis als het op klussen aankomt.

Bestuurswerk voor de afdeling is hem ook niet vreemd, wanneer er een tekort was aan mensen voor een bepaalde functie dan stelde Frits zich weer beschikbaar en vervulde vol overgave zijn rol.

Meer aandacht voor privé

Van Frits zelf weten we dat hij niet graag in de belangstelling staat en tijdens de laatste en enige verenigingsavond van 2021 hebben we de kans niet gehad om hem persoonlijk te bedanken vanwege een reis naar zijn dochter op Aruba.

Daarom doen we het nu op deze manier, een welverdiend en oprecht gemeend: Dank je wel Frits !

Dank voor je tomeloze inzet, voor je humor en je aanwezigheid en hopelijk blijven we je nog vele jaren tegen komen.

Helemaal stoppen en niets doen zit er toch niet in want vrij recent was je al weer van de partij bij het vervangen van de repeater in de toren op de Lichtmis.

De meeste mensen die Frits kennen zullen dit onderstrepen en een persoonlijk bedankje gaat zeker nog volgen.

 

Namens het bestuur en vele anderen:

Hartelijk dank!

 

PD1GS

Gert Knipmeijer

Voorzitter VERON afd. Meppel / qsl-manager R32

 

PA3FYSFoto van QRZ.COM