PI3MEP tijdelijk offline tijdens de verhuizing

Maandag 8 november gaan we om 09:00u de 2m repeater uit het oude ziekenhuis in Meppel halen.

Benno (PA3FBX) brengt dan de repeater naar Jan (PA3FEX), die als bouwer, het geheel een servicebeurt geeft.

We hopen een week daarna vanuit de Lichtmistoren (experimenteel) weer in de lucht te komen.

Vanwege de sterk wisselende temperaturen in de toren vragen we ons af, of de huidige filters, die niet temperatuur gecompenseerd zijn, nog wel bruikbaar zijn. Zo niet, dan zijn we gebonden aan de aanschaf van een nieuwe set filters.

De antenne voor PI3MEP gaat voorlopig gedeeld worden met de DMR-repeater. We zoeken nog een antenne filter voor 2m en 70cm om de beide zenders op een antenne te koppelen.

 

We houden jullie op de hoogte van de werkzaamheden.

 

Dick (PA0DFN)