In de maanden juli en augustus vinden er geen afdelingsbijeenkomsten plaats i.v.m. de zomervakantie.

De eerst volgende afdelingsbijeenkomst is maandag 16 september.

Het programma voor maandag 16 september 2024 ziet er als volgt uit:

  • Mededelingen van de afdeling
  • Lezing over Scheveningen radio door Hans Remeeus PAØQ  / OE3JRC
  • Tonen zelfbouw projecten
  • Inname en uitgifte QSL kaarten
  • Onderlinge QSO’s

De avond begint om 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur, en het wordt gehouden in onze nieuwe locatie in de Lichtmis
Oude Rijksweg 506 7954 GG ROUVEEN

Betaling door middel van consumptiemunten
Aangezien er geen kassa aanwezig is, hebben we afgesproken om eten en
drinken op verenigingsavonden te gaan afrekenen met consumptiemunten.

Nieuwe Locatie
Zoals reeds aangegeven zullen we vanaf januari 2024 onze verenigingsavonden gaan houden op de Lichtmis.
Het adres, is: Oude Rijksweg 506, Rouveen. Een hele mooie locatie waar we gebruik van kunnen maken.
De locatie ligt naast autogarage Korterink en het parkeren moet op de carpoolplaats tussen de lokale weg en de A28.

Betaling door middel van consumptiemunten
Aangezien er geen kassa aanwezig is, hebben we afgesproken om eten en drinken te gaan afrekenen
met consumptiemunten. De prijs van een consumptiemunt is € 2,25. Deze munten zullen als eerste uitgegeven gaan worden op de
jaarvergadering met de bekende verkoping op maandag 15 januari 2024.

Bestel de consumptiemunten bij de penningmeester om de geldstromen simpel te houden
Om niet te veel met contant geld te moeten werken zouden we het op prijs stellen om bij voorkeur de consumptiemunten via de bank te bestellen. Dit kan via de rekening van onze vereniging. De consumptiemunten moeten vooraf worden betaald op rekeningnummer: NL36 INGB 0003 9728 80, t.n.v. Ver voor experimenteel radio onderzoek in nl veron. Vermeld bij de bestelling jouw Call-sign en het aantal consumptiemunten die je bestelt. De penningmeester zorgt dat de consumptiemunten klaar liggen bij de eerst volgende verenigingsavond,
Uiteraard is het ook mogelijk om de munten op de verenigingsavonden contant te betalen bij de penningmeester. Wel vragen we jullie om zoveel mogelijk gepast te betalen.

Namens het bestuur,

Roel (PA4DV), Penningmeester.

 

 

 

Flag Counter