Oude artikelen

Lezing over SDR

Op 10 februari 2020 werd tijdens een bijeenkomst van de afdeling Meppel, een lezing door Hans Remeeus (PA0Q) gehouden over SDR.

Jaarvergadering 2020

Op 20 januari 2020 vond weer de jaarlijkse vergadering VERON afdeling Meppel plaatst.
Dit maal met een verkoping van meegebrachte spullen.
De opbrengst was voor de het in stand houden van de Meppeler-repeaters.

Lezing over 2 Arduino bouwprojecten

Op 16 december 2019 vond tijdens een bijeenkomst afdeling Meppel een lezing plaatst door Rob Bleumer, PA0RBL
Onderwerp ging over zijn experimenten met een Arduino.

 1. Er waren op die avond 2 presentaties:
  De bouw van de Antuino een SWR meter op basis van de Arduino tot 470Mhz. Maar ook met nog veel meer meet mogelijkheden.Bouw vanuit standaard onderdelen en tegengekomen problemen.
 2. De bouw van een 100W automatische antennetuner.Op basis van Arduino bouwstenen en standaard onderdelen en de daarbij tegengekomen problemen.

Lezing Praktische Automatische Radiopeiltechniek

Op 18 november 2019 werd tijdens een bijeenkomst afdeling Meppel, een lezing gehouden door Wil Hofman, PA8W.
Deze lezing had als naam Praktische Automatische Radiopeiltechniek.
Hierin werden de volgende onderdelen besproken:

 • Universele werkingsprincipes radiopeiling: Amplitude en fasemethode
 • De daarvoor benodigde antenneconstructies en de bijzondere eisen die daaraan worden gesteld
 • Concept van de universele peilprocessors RDF41 en RDF42
 • Soft switching van de antennes tegenover hard switching
 • De praktische opbouw van een RDF41/42
 • Uitleg beeldpresentatie RDF41/42, verschillen tussen de twee modellen
 • Praktijk: Reflecties, de effecten daarvan en hoe daarmee om te gaan