Ook binnen de afdeling Meppel houden diverse amateurs zich bezig met Contesten.

Dan kan zijn op de HF-banden, VHF, UHF of de hogere SHF-banden. Ieder heeft zijn voorkeur en dat betreft ook de modus waarin gewerkt kan worden. Inmiddels zijn, naast CW en SSB, ATV, ook de digitale modes populair aan het worden zoals FT4 en FT8.

Binnen de vereniging bestaat de mogelijkheid om de behaalde punten mee te laten tellen voor de afdeling. Hiervoor heeft de VERON een eigen website die te vinden is onder afdelingscompetitie.veron.nl.

De site bevat veel informatie over de wedstrijden en als afdelingslid kun je daar ook je behaalde punten uploaden.

De afdeling heeft een paar amateurs die hieraan meedoen. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste amateurs die na een contest OOK de punten laten meetellen voor de afdeling. Op de site van afdelingscompetitie lees je hoe dit moet.

VERON PACCdigi contest 2022

PACCdigi contest 2022Op ZONDAG 17 april 2022 (eerste paasdag) wordt weer de Dutch PACCdigi Contest 2022 gehouden.

De start is om 07:00 UTC en de contest eindigt om 19:00 UTC. De contest wordt gesponsord door de VERON.

Dit jaar zijn een aantal zaken gewijzigd ten opzichte van het vorig jaar:

  • Iedereen werkt iedereen.
  • Er zijn 3 mode categorieën: alleen RTTY, alleen FT8 en een MIX van deze modes.

Voor de deelnemers is een N1MM UDC-file ter beschikking.

De FT8 QSO’s worden volgens de standaard FT8 routine afgewerkt dus met de exchange van de QTH-locator. Er worden dus geen contest-modes van WSJT_X gebruikt!

RTTY/FT8

Gezien de opbouw en de mogelijkheden van de bestaande digitale software is voor de uitwisseling gekozen voor de eerste 4 posities van de QTH locator. En ja, natuurlijk alleen als deze locator door een Nederlands station wordt gegeven. Deze keuze heeft als voordeel dat zowel voor RTTY als voor FT8 de standaard manier van werken kan worden gebruikt. In RTTY dient de exchange te worden ingesteld op de eigen locator, bijvoorbeeld JO22. Bij FT8 dient het standaard QSO gevolgd te worden, dus compleet met locator.

Let op gebruik de aangegeven FT8 frequenties.
De multiplier in de PACCdigi contest 2022 is het aantal QTH locators van Nederlandse stations eenmaal per band en in de MIX categorie ook per mode.

Alle regels zijn hier te vinden.

Wil van der Laken PA0BWL
PACCdigi contestmanager
paccdigi.manager@veron.nl