Ook binnen de afdeling Meppel houden diverse amateurs zich bezig met Contesten.

Dan kan zijn op de HF-banden, VHF, UHF of de hogere SHF-banden. Ieder heeft zijn voorkeur en dat betreft ook de modus waarin gewerkt kan worden. Inmiddels zijn, naast CW en SSB, ATV, ook de digitale modes populair aan het worden zoals FT4 en FT8.

Binnen de vereniging bestaat de mogelijkheid om de behaalde punten mee te laten tellen voor de afdeling. Hiervoor heeft de VERON een eigen website die te vinden is onder afdelingscompetitie.veron.nl.

De site bevat veel informatie over de wedstrijden en als afdelingslid kun je daar ook je behaalde punten uploaden.

De afdeling heeft een paar amateurs die hieraan meedoen. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste amateurs die na een contest OOK de punten laten meetellen voor de afdeling. Op de site van afdelingscompetitie lees je hoe dit moet.