In verband met het corona-virus zijn alle evenementen tot nader orde geannuleerd. Hier mee komt de afdelingsavond van dinsdag 17 maart te vervallen, alsmede, tot nader order, alle volgende bijeenkomsten. Hou de afdelingssite hiervoor in de gaten.


Elke zondag

Vanaf 12 uur de Meppelronde op 145.650 MHz.

Meldt je ook eens in. Zie ook de ‘Radioronde’ op de pagina ‘Afdeling’.

Afdelingsbijeenkomsten in 2020

Ook belangstellenden en niet leden van de VERON zijn hartelijk welkom!

De bijeenkomsten zijn meestal de derde maandagavond van de maand bij

Wegrestaurant “De Lichtmis “aan de A28 afslag Nieuwleusen.

Aanvang 20.00 uur met uitzondering de jaarvergadering. Deze begint om 19.30 uur.

               ——————————————————————————–—————————-

17 maart 2020:

Deze lezing gaat i.v.m. Corona niet door! hou de site in de gaten voor meer informatie.

  • Bijeenkomst VERON afdeling Meppel. Gidi Verheijen, PA0EJM komt ons vertellen met het thema “Hanso Idzerda – 100 jaar radio-omroep”.

  • Het zal weinigen ontgaan zijn dat onlangs (6 november jl.) herdacht werd dat de Friese radiopionier Hanso Idzerda 100 jaar geleden vanuit Den Haag het eerste radio-omroepprogramma in ons land heeft uitgezonden. Die radio uitzending werd overigens vrijwel uitsluitend door radioamateurs ontvangen. Voor zijn uitzendingen had het Ministerie van Waterstaat hem de roepletters PCGG toegekend. Later (in 1930) kreeg hij de roepletters PF1IDZ ( de letters IDZ vormden de eerste drie letters van zijn achternaam).
  • Een werkgroep van de NVHR (Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Rario) organiseerde medio september een grote expositie over het thema “Idzerda – 100 jaar radio-omroep” in Driebergen. Daar was ook een reprozender met een speciale vergunning van AT in de lucht met als roepletters PF1IDZ. De zender was nauwgezet gebouwd aan de hand van een bewaard gebleven exemplaar uit het depot van Beeld en Geluid in Hilversum. De reprozender zond uit op dezelfde golflengte 9258meter) waarop de originele, bewaard gebleven zender, werkte. De uitzending was op een andere plaats in het expositie gebouw te beluisteren. Via de zender werd “live”muziek van een pianist en een ensemble uitgezonden en werden dezelfde grammofoonplaten gedraaid die Idzerda op 6 november 1919 ook ten gehore bracht. Op de expositie waren ongeveer 60 objecten uit het werkzame leven van Hanso Idzerda te zien. (gereedschappen, zenders en ontvangers).
  • Hanso Idzerda en Jan Corver waren leeftijdsgenoten, die veel hebben samengewerkt
  • Gidi, PA0EJM heeft naar aanleiding van het evenement “Hanso Idzerd – 100 jaar radio-omroep”een boek geschreven. Aan het eind van de maand november verscheint de tweede druk.

               ——————————————————————————–—————————-

 • 20 april 2020: Vervallen!

  • Bijeenkomst VERON afdeling Meppel. Henk Zwier, PA3CLL komt ons vertellen over het ontstaan van zonnevlekken en zijn invloed (propagatie) op HF radiosignalen van 1-30 MHz.

——————————————————————————————————————-

 • 18 mei 2020: Vervallen!

  • Bijeenkomst VERON afdeling Meppel. Een bekende van ons, Mans Jansen, PA0MBJ uit de afdeling Wageningen A43, komt een lezing geven over twee van zijn afdelings-knutselprojecten. De QRM-killer en een gevoelige actieve antenne van 20 KHz tot 80MHz. Beide projecten zijn een groot succes geworden. Er kunnen nog steeds bouwkitjes worden besteld. Mans neemt er een aantal mee naar de afdeling. De prijs van de QRM-killer is € 30,- en de actieve antenne € 33,- . De QRM-killer heeft al een flink aantal amateurs geholpen om weer actieviteiten te ontplooien op de door QRM dichtgeslibde HF-banden het stoorniveau drastisch te verlagen. QRM van S9+ wordt vaak weer verlaagd tot S3. De actieve antennekit bevat een mastdeel en een bias -tee printje voor de voeding over de coaxkabel.

——————————————————————————————————————–

Facebook

De afdeling heeft ook een groep op Facebook onder de naam: VERON afdeling Meppel A32. Op dit moment zijn er ruim 137 leden. Aanmelden via Gert, PD1GS. pd1gs@veron.nl

———————————————————————————————————————————