Dutch PACC-digi contest 20 april 2024

Op zaterdag 20 april 2024 wordt ook dit jaar weer de inmiddels vierde Dutch PACCdigi Contest gehouden. Alle relevante gegevens, zoals het volledig reglement (onder het kopje ‘Regels’), zijn hier te vinden. De contestduur is weer 12 uur. De contest start om 07:00 UTC en eindigt om 19:00 UTC. Aangezien de zomertijd op dat moment […]

Wereldamateurradiodag 2024

Het is vandaag Wereldamateurradiodag 2024. Dat is de dag waarop IARU lidverenigingen zoals de VERON hun capaciteiten kunnen tonen aan het publiek. En waarbij we kunnen genieten van wereldwijde vriendschap met andere amateurs over de hele wereld. Voor 2024 is de IARU zeer verheugd om het volgende thema op te pakken: “Een eeuw van verbindingen: […]

Verenigingsraad 2024

De gewone vergadering van de VERON VerenigingsRaad (VR) moet statutair jaarlijks voor 15 mei worden gehouden. De VR is het hoogste orgaan in de vereniging en bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen en uit de bij huishoudelijk reglement aangewezen andere personen. Stemgerechtigd in vergaderingen van de VR zijn de afgevaardigden van de afdelingen. Iedere afdeling […]