Lezing Praktische Automatische Radiopeiltechniek

Op 18 november 2019 werd tijdens een bijeenkomst afdeling Meppel, een lezing gehouden door Wil Hofman, PA8W.
Deze lezing had als naam Praktische Automatische Radiopeiltechniek.
Hierin werden de volgende onderdelen besproken:

  • Universele werkingsprincipes radiopeiling: Amplitude en fasemethode
  • De daarvoor benodigde antenneconstructies en de bijzondere eisen die daaraan worden gesteld
  • Concept van de universele peilprocessors RDF41 en RDF42
  • Soft switching van de antennes tegenover hard switching
  • De praktische opbouw van een RDF41/42
  • Uitleg beeldpresentatie RDF41/42, verschillen tussen de twee modellen
  • Praktijk: Reflecties, de effecten daarvan en hoe daarmee om te gaan