Geschiedenis

Onze afdeling bestaat sinds 1 januari 1956 en heeft ongeveer 140 leden. Voor veel amateurs Is Meppel bekent van de Meppelronde die iedere zondag gehouden word.De afdelingsbijeenkomsten vinden iedere derde maandag van de maand plaats. Met uitzondering van de maanden juli en augustus.

 • 10 december 1955

  Oprichtingsvergadering

  10 Dec 1955 wordt door de heren K. van Dorsten, H.C. Edeling, J. de Geus, T vd Graaff, H vd Hooning, A.H. Schenkel A.th Wieting, Het plan geopperd in Meppel een afd. VERON op te richten ingaande 1 Jan 1956

  Aldus wordt een verzoek met Redenen omkleed aan het H.B. gezonden

  1 – Organisatorische indeling onder Afd. Zwolle is te lastig en kostbaar (Reiskosten) ± f 2,40 p. lid

  2 – In afd. Zwolle is weinig activiteit

  3 – In Meppel als groep veel activiteit o.a. Bekerjacht, Peilcompetitie, leerzame avonden in 1955

  4 – Ledenaantal in Meppel steeds toeneemt, in tegenstelling tot Zwolle waar VRZA reeds vaste grond heeft

  5 – Dat VRZA poogt in Meppel leden te winnen (Folders en ingezonden stukken regionale pers)

  6 – Tot Toekomstige Afd Meppel en omstreken kunnen heden reeds ± 22 leden gerekend worden

  Bovenstaande verzoek werd zaterdag 10 december 1955 opgesteldt en verzonden na ondertekend te zyn door genoemde heren

 • 1 januari 1956

  oprichting VERON afdeling Meppel

  Vergadering 6 januari 1956

  Ten Huize O.M. v/d Graaff

  Aanwezig van Diorsten Schenkel v/d Graaff v/d Honing Wieting en Edeling

  Bespreking instellen voorlopig bestuur

  Na enige gedachte wisselingen en goed aardige discussie worden de volgende heren voorlopig benoemd.

  O.M. T vd/Graaff Voorzitter

  O.M. H.C. Edeling Secretaris

  O.M. K. van Dorsten Penningmeester

  Verder eerder genoemde O.M.’s adviserend bestuursleden

  Het 2e punt van de bespreking vorderd

  Opstellen plannen voor het komende seizoen die aldus uit de bus kwamen

  19 Jan. P.A.ø.U.S. en P.A. ø.O.M verzoeken houden lezing en demonstratie 70 c/m transistor peilontvanger enz.

  2 Febr. Lesavond

  16 Febr. Laag Freq avond

  1 januari 1956

 • 31 december 1957

  Jaarverslag afd. Meppel Jaar 1957.

  In dit 2de levensjaar ging het ook uitstekend met in de afd. welk blykt uit onderstaande.

  31 dec 1957
  Was aantal leden 35 + 1 donateur. Meppel 16, Koekange 1, Steenwijk 2, Wolvega 1, Hoogeveen 4, Zwartsluis 4., Staphorst 2, Dedemsvaart 1, Dwingelo 1, Nyeveen 1, Beilen 1, Emmeloord 1.

  Totaal werden 16 jan, 23 febr, 28 maart, 4 sept, 1 oct, 18 dec. Dus 6 bestuursvergaderingen gehouden.

  7 februari
  Hield OM Haitjema ØM.H.A een praatje met demonstratie van zijn home made gebouwde grammefoonplaatopnemer.

  10 jan
  Werd de Jaarvergadering gehouden waar het oude bestuur werd herkozen. Terwyl in kascommissie werden verkozen ØQP en OM Dykstra. By de improvisatie wedstryd werd door de jurie als winnaar aangewezen OM H v/d Schoot. Aanwezig 16 leden.

  7 maart
  Hield ØQP OM Aukema ee praatje over zyn dx ervaringen.

  21 maart
  Zou ØUS praten over K.S.B (ANR). Maar door omstandigheden sprak OM ØUS over bestryding van T.V.I. en werden talryke vragen beantwoord.

  25 april
  Sprak hr. Bakker ØAMJ voor een stampvolle zaal over de 2 M convorter.

  2 mei
  Demonstreerde ØZX op zyn bekende manier zyn QRP transistor zender gebouwd in vergroot Aspirine buis.

  9 mei
  Werd begonnen met oefen vossejachten. Totaal 4 keer: 23 mei, 6 juni, 3 juli. De eerste jacht begon met een stunt van ØKDM. Door een grote ballon op te laten vaar aan de ant was bevestigd. Maar naar +/- 3 kwartier was de ballon vertrokken met halve antenne.

 • 1969

  De eerste SBB Velddag

  De eerste SBB velddag in 1969

  1969

 • 1981 25 jaar VERON A32 Meppel

  25 jaar A32 Meppel

  Henk van de Schoot PAØSVD

 • 1986

  Uitreiking gouden speld aan Klaas van Dorsten PAØKDM

  De gouden speld van de VERON wordt uitgereikt aan Klaas van Dorsten door mevrouw Agnes Tobbe PA3ADR namems het hoofdbestuur van de VERON.

  1986

 • 2006

  5o jarig bestaan afdeling Meppel

 • 2021

  65 jarig bestaan afdeling Meppel

  2021