Wijziging bestuur

Arend Compagner NL13947 heeft per 1-1-2022 zijn functie als bestuurslid neergelegd.

We willen Arend bedanken voor zijn inzet met name op de sociale media.

PA3FYS in het zonnetje gezet

Onder het motto: “ in het zonnetje”

 

Met dit motto willen we de aandacht vestigen op PA3FYS Frits van Schubert.

Het valt niet mee om kort samen te vatten waarom we dat doen want Frits is een alleskunner, een gezelligheidsmens, een helpende hand, een technische knobbel, een clown en ga zo maar door.

Zo heeft hij vele jarenlang diverse activiteiten ondersteund, ontwikkeld, op touw gezet en georganiseerd voor de VERON en in het bijzonder voor de afdeling Meppel.

 

In het najaar van 2021 heeft Frits te kennen gegeven dat hij een stapje terug wil doen en meer wil gaan genieten van andere levensgeneugten.

Persoonlijk heb ik Frits leren kennen tijdens de cursus voor zendamateurs die werd gehouden op de Lichtmis, hij was 1 van de leraren en organisatoren achter de opleiding.

Later kwam ik Frits weer tegen toen ik toetrad tot het afdelingsbestuur, hij was toen nog de qsl-manager voor R32.

 

Veelzijdig

Een zeer sterk punt van Frits is dat hij sociaal gezien een zeer toegankelijke man is, vele malen is hij benaderd door familieleden van overleden amateurs en verleende dan zijn hulp en expertise bij het ontmantelen van antennemasten en het leegruimen en verkopen van radio shacks en materiaal.

Al of niet in samenwerking met andere amateurs was/is Frits altijd bereid om iemand te helpen, op de afdelingsavonden trommelde hij dan mede amateurs op om hand-en-spandiensten te verlenen.

Ook informeerde hij de afdeling Meppel vaak over zieke zendamateurs en bracht/brengt ze dan regelmatig een bezoekje, later in de Meppel-ronde deed/doet hij dan verslag over de situatie.

Door een grote kennissenkring en grote bekendheid in de radiowereld weten velen Frits te vinden, uit betrouwbare bron weet ik dat dit ook buiten de radiowereld aan de orde is, hij is nooit te beroerd om iemand voort te helpen en is van alle markten thuis als het op klussen aankomt.

Bestuurswerk voor de afdeling is hem ook niet vreemd, wanneer er een tekort was aan mensen voor een bepaalde functie dan stelde Frits zich weer beschikbaar en vervulde vol overgave zijn rol.

Meer aandacht voor privé

Van Frits zelf weten we dat hij niet graag in de belangstelling staat en tijdens de laatste en enige verenigingsavond van 2021 hebben we de kans niet gehad om hem persoonlijk te bedanken vanwege een reis naar zijn dochter op Aruba.

Daarom doen we het nu op deze manier, een welverdiend en oprecht gemeend: Dank je wel Frits !

Dank voor je tomeloze inzet, voor je humor en je aanwezigheid en hopelijk blijven we je nog vele jaren tegen komen.

Helemaal stoppen en niets doen zit er toch niet in want vrij recent was je al weer van de partij bij het vervangen van de repeater in de toren op de Lichtmis.

De meeste mensen die Frits kennen zullen dit onderstrepen en een persoonlijk bedankje gaat zeker nog volgen.

 

Namens het bestuur en vele anderen:

Hartelijk dank!

 

PD1GS

Gert Knipmeijer

Voorzitter VERON afd. Meppel / qsl-manager R32

 

PA3FYSFoto van QRZ.COM

 

Het jaar 2021

Beste radiovrienden van de afdeling Meppel,

Het is geen nieuws als ik vermeld dat we voor de tweede keer een bijzonder jaar achter de rug hebben; 2021 loopt op zijn eind en is net als 2020 zeer bijzonder verlopen. Zonder het vreselijke en enge virus bij de naam te noemen weet iedereen gelijk wat ik bedoel en misschien heb je ervan zeer dichtbij mee te maken gekregen en ben je ziek geweest of in je directe omgeving misschien wel mensen verloren door toedoen van dit virus.

Lees meer

1e afdelingsbijeenkomst op 25 oktober 2021

Afdelingsavond

Eindelijk is het dan zover dat wij als radio-amateurs weer bij elkaar kunnen komen.

Nu de beperkingen zijn opgeheven, kunnen we weer gezamenlijk met elkaar in gesprek gaan.

Door het wegvallen van onze vaste locatie aan de Lichtmis, is gezocht naar een geschikte locatie in de buurt en deze is in Balkbrug gevonden.

 

Het bestuur van de afdeling Meppel (A32) nodigt jullie daarom uit op:

 

Maandag 25 oktober 2021 vanaf 20:00 uur (zaal open 19:30 uur)

Locatie is het MFC Het Trefpunt, aan de Meppelerweg 34 te Balkbrug.

 

65-jarig Jubileum

De avond zal in het teken staan van ons 65-jarige jubileum. Dit konden wij in januari van dit jaar nog niet vieren vanwege de beperkingen.

Vanwege dit jubileum zal het HB van de Veron ons ondersteunen in de vorm van een gastspreker.

Dit thema zal ook de komende afdelingsavonden centraal staan.

 

We zien uit naar een mooie verenigingsavond

 

Het bestuur van de afdeling Meppel

 

 

Afdelingsbijeenkomst in oktober

Zoals de maatregelen van de overheid er nu uit zien, ligt het in de planning om op maandag 25 oktober 2021 weer bij elkaar te komen.
Het is allemaal nog onder voorbehoud, want de Covid-maatregelen kunnen zo weer veranderen.

Ook is er tijdelijk een andere locatie gekozen in afwachting van de nieuwbouw op de Lichtmis.

Gekozen is voor het MFC Trefpunt in Balkbrug. Op deze locatie is het mogelijk om de Covid-regels te waarborgen.

We zijn in ieder geval weer blij dat het initiatief er is en hopen dat we elkaar na meer als een jaar weer kunnen treffen.
Hou deze website in de gaten en we zullen jullie zo snel mogelijk gaan informeren.

“Wisseling functionaris”

Per omgaande (26 augustus 2021) hebben we te maken met een wisseling binnen het bestuur.

Nadat PA3GVN, Aalt van Hulst had besloten om vanwege privé redenen te stoppen met zijn functie als secretaris in januari 2021 heeft PA3FYS, Frits Van Schubert aangeboden om deze taak tijdelijk op zich te nemen.

Lees meer

Input gevraagd voor de komende bestuursvergadering

Op woensdag 14 juli 2021 staat de volgende bestuursvergadering gepland.

Er staan diverse punten op de agenda waaronder de zoektocht naar een locatie om elkaar te treffen nu we voorlopig niet in het restaurant van de Lichtmis bij elkaar kunnen komen.

We verzoeken de leden om als zij zaken hebben, dit op tijd kenbaar te maken bij het bestuur.

Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar a32@veron.nl

Van deze vergadering zal verslag worden gedaan via de website.