De nieuwsartikelen van de afdeling

Velddagen VERON afd. Meppel van 1 t/m 2 juni 2024

De velddagen worden gehouden in het weekend van 1 en 2 juni 2024, de echte liefhebbers zijn welkom vanaf donderdag 30 mei.
Deze dagen worden weer gehouden op de nieuwe locatie “scouting Steyn terrein” Averlose Houtweg 14-A, 7431 PK Diepenveen.

Informatie over terrein is te vinden op de website van scouting Steyn.

We hopen op mooi weer en op veel deelnemers. Voor een luttel bedrag kan er worden meegedaan. Voor de mensen die niet komen kamperen is het ook mogelijk om ook gewoon even op visite te komen (vergeet niet je eigen stoel mee te nemen).

73′ Dick Fijlstra PAØDFN en Ton van Amerongen PE1PBQ

Dutch PACC-digi contest 20 april 2024

Op zaterdag 20 april 2024 wordt ook dit jaar weer de inmiddels vierde Dutch PACCdigi Contest gehouden.

Alle relevante gegevens, zoals het volledig reglement (onder het kopje ‘Regels’), zijn hier te vinden.

De contestduur is weer 12 uur. De contest start om 07:00 UTC en eindigt om 19:00 UTC. Aangezien de zomertijd op dat moment is ingegaan dus van 09:00 tot 21:00 Nederlandse tijd. Hoewel er gedacht is om de contestduur aan te passen hebben wij gekozen om dit jaar geen aanpassingen in de duur van de contest te maken. Een vriendelijk verzoek aan de deelnemers om voorkeuren met betrekking tot de duur van de contest en eventuele wensen in de soapbox aan te geven.

RTTY / FT4 / FT8

In de contest kunnen de FT4/FT8, RTTY en de MIX van RTTY en FT4/FT8 modes gebruikt worden voor het maken van QSO’s. In de contest worden FT4/FT8 als dezelfde mode beschouwd. Wanneer een station gewerkt wordt in FT4 en in FT8 wordt het tweede QSO als DUPE behandeld.

Ook dit jaar zijn de Nederlandse provincie afkortingen in gebruik als multiplier (bijvoorbeeld GR, NH, NB, enzovoorts). Deze aanpassing is eenvoudig in te stellen in de N1MM+ software en ook in de WSJT_X FT Roundup contest mode. Voor de MIX categorie in de contest is gekozen voor de N1MM+ software die het mogelijk maakt om naast de RTTY mode ook FT4/FT8 te gebruiken.

Om te zorgen dat er geen vermenging tussen het day-to-day FT8 verkeer en de contest plaatsvindt zijn de te gebruiken frequenties voor FT8 3 kHz hoger gekozen dan normaal. Let hierop! De robot checkt de frequenties bij het FT8 verkeer. Voor RTTY en FT4 kan gebruik gemaakt worden van de standaard frequenties.

De resultaten worden in drie verschillende klassen ingedeeld: Alleen RTTY, alleen FT8 en de MIX van beide modes. Natuurlijk zijn binnen die klasses verschillende categorieën waarbij wij ook dit jaar de QRP-categorie weer niet vergeten zijn.

PACCdigi contest

Het is bij de PACCdigi contest de bedoeling om met zoveel mogelijk stations een verbinding te maken. Kortweg: iedereen werkt met iedereen! Wel is het zo dat de gewerkte Nederlandse amateurs meer punten (3 in plaats van 1) en de Nederlandse provincie afkortingen een multiplier opleveren. Voor luisteramateurs wordt de contest wat uitdagender. Voor SWL’s worden alleen QSO’s in de mode RTTY geaccepteerd. Het is niet mogelijk om de gelogde FT4/FT8 verbindingen te controleren vanwege de automatische logging mogelijkheden van de FTx software.

Software

Wij hebben gekozen voor het gebruik van de N1MM+ contest logger als “drager” van de contest. Met deze software kan RTTY standaard als mode gekozen worden. Verder is het mogelijk om N1MM+ te gebruiken als logger voor de WSJT_X software. Dit maakt het wat simpeler om in de mixed de uiteindelijk gewenste Cabrillo file te genereren, Om de contest in N1MM+ te kiezen moeten er wel een paar extra files geladen worden. Natuurlijk blijft het mogelijk om ook andere logging software dan N1MM+ te gebruiken.

Let op! Het log kan tot zondag 28 april 2024 23:59 Nederlandse tijd in de contestrobot geüpload.

Contestreglement

Op de PACCdigi website is tevens het contestreglement te vinden. Daar is onder het kopje ‘Software’ ook een korte handleiding te vinden voor het configureren van de benodigde software. Attentie – Het is van belang om ruim voor het begin van de contest de logging software te configureren en te testen, zeer zeker wanneer in de MIX categorie deelgenomen wordt.

Om controle van de Cabrillo file door de robot optimaal te laten verlopen, dus zonder foutmeldingen, zijn de settings in de header van belang. De meeste daarvan zijn zonder meer duidelijk. Een paar settings, vooral in de WSJT-logs, leverden in het verleden problemen op:

  • CATEGORY_OPERATOR dient ‘single-op’ of ‘multi-op’ worden ingegeven.
  • CATEGORY-POWER dient gekozen te worden voor ‘QRP’ wanneer het toegepaste vermogen 5 Watt of minder is, ‘LOW’ tot 100 Watt en ‘HIGH’ boven 100 Watt.
  • Category-Transmitter graag “ONE” invullen.
  • CLUB alleen het afdelingsnummer ingeven, bijvoorbeeld 32 in plaats van A32. Wanneer je niet wilt deelnemen aan het afdelingsklassement, dan graag 00 invullen achter CLUB.

Let op! Het afdelingsklassement van de PACCdigi contest is NIET hetzelfde als de VERON Afdelingscompetitie. Je resultaten van de PACCdigi contest dien je apart in te geven op de website van de VERON Afdelingscompetitie!

Certificaat

Enige tijd na de contest is het voor de inzenders van een geldig log een digitaal certificaat ter beschikking. Ook de beroemde vaantjes worden weer ter beschikking gesteld, aan diegenen die hun correcte postadres hebben vermeld tijdens het uploaden van het log in de contestrobot.

Kijk voor eventuele wijzigingen voor de contest op onze PACCdigi pagina’s.

Wil van der Laken PA0BWL, contestmanager PACCdigi, paccdigi.manager@veron.nl

Wereldamateurradiodag 2024

Het is vandaag Wereldamateurradiodag 2024.

Dat is de dag waarop IARU lidverenigingen zoals de VERON hun capaciteiten kunnen tonen aan het publiek. En waarbij we kunnen genieten van wereldwijde vriendschap met andere amateurs over de hele wereld.

Voor 2024 is de IARU zeer verheugd om het volgende thema op te pakken: “Een eeuw van verbindingen: Viering van 100 jaar innovatie, gemeenschap en belangenbehartiging voor radioamateurs“.

IARU nu bijna 100 jaar jong

IARU viert haar honderdjarig bestaan in 2025. Sinds de oprichting in Parijs, Frankrijk, heeft IARU onvermoeibaar gewerkt om innovatie in amateurradio te bevorderen. En ook de groei van de dienst in gemeenschappen over de hele wereld aan te moedigen.

IARU heeft de Amateurdiensten vertegenwoordigd bij internationale en regionale regelgevende instanties door te vertrouwen op onze vrijwilligers die afkomstig zijn uit vele landen en gemeenschappen. IARU is sinds 1932 een sectorlid van de ITU. En het werk van onze vrijwilligers is sindsdien met ongeëvenaard succes voortgezet. Dit werd ook nog eens sterk benadrukt met de prestaties op WRC-23.

Opmerkelijke prestaties

IARUIn de aanloop naar ons honderdjarig bestaan moeten we de tijd nemen om na te denken over de opmerkelijke prestaties van radioamateurs in de afgelopen 100 jaar. Hoewel de Amateurdiensten al meer dan een eeuw operationeel zijn, was 1924 het eerste jaar dat intercontinentale amateurcommunicatie min of meer gemeengoed werd. Sinds die tijd hebben radioamateurs ongeëvenaarde vooruitgang geboekt in de technologie met betrekking tot de Amateurdiensten. En deze spelen vandaag de dag een cruciale rol bij het onderhouden van wereldwijde communicatie. Ze stellen ons in staat om te reageren op wereldwijde noodsituaties.

Wereldamateurradiodag 2024 is een goede gelegenheid om stil te staan bij wat we sinds 1924 hebben bereikt. We moeten onze diverse gemeenschap en de vooruitgang en innovaties die we hebben gemaakt vieren terwijl we uitkijken naar de viering van het honderdjarig bestaan van de IARU volgend jaar.

Verenigingsraad 2024

De gewone vergadering van de VERON VerenigingsRaad (VR) moet statutair jaarlijks voor 15 mei worden gehouden. De VR is het hoogste orgaan in de vereniging en bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen en uit de bij huishoudelijk reglement aangewezen andere personen. Stemgerechtigd in vergaderingen van de VR zijn de afgevaardigden van de afdelingen. Iedere afdeling heeft door middel van haar afvaardiging recht op één stem voor elke vijfentwintig leden of gedeelte van vijfentwintig leden.

De onderstaande informatie komt van de site: VERON afdeling Friese Meren A62.

Klik op de onderstaande link:

Jaarvergadering 2023

Maandag 15 januari 2024.

De jaarvergadering van VERON A32 Meppel opende met een warm welkom van de voorzitter Gert PD1GS, gevolgd door een ingetogen moment van stilte ter nagedachtenis aan de overleden leden in 2023.

De secretaris Roel PA1RN nam vervolgens het woord met het voorlezen van het jaarverslag, waarin de activiteiten en hoogtepunten van het afgelopen jaar werden belicht. De penningmeester Roel PA4DV volgde met het financiële jaarverslag, waarin de gezondheid van de financiën van de afdeling werd toegelicht.

Een hoogtepunt van de avond was de bekendmaking van de ‘Amateur van het Jaar 2023’ door Gert. Voordat de naam van de gelukkige bekend werd gemaakt, werden alle voorgaande winnaars sinds 1984 opgesomd, wat de rijke geschiedenis van deze erkenningvanuit de zaal  illustreerde. Tinus van de Linde PDØVDL werd uiteindelijk uitgeroepen tot de ‘Amateur van het Jaar’, een titel die zijn toewijding aan de radio-amateurgemeenschap erkende.

Met een opkomst van ongeveer 35 bezoekers, waaronder niet alleen leden van de afdeling Meppel maar ook andere geïnteresseerden, was de jaarvergadering een gezellige en diverse bijeenkomst. De inclusiviteit weerspiegelde de brede aantrekkingskracht van de radio-amateurgemeenschap.

De avond werd afgesloten met de aankondiging van de jaarlijkse verkoping, georganiseerd door de broers Henk PA4GT en TON PE1PBQ, ter ondersteuning van de repeaters. Een kans voor leden om radio-uitrusting te verwerven en tegelijkertijd bij te dragen aan de afdeling.

Al met al kan worden geconcludeerd dat de jaarvergadering van VERON A32 Meppel een succesvolle en gedenkwaardige avond was, waarin leden samenkwamen, prestaties werden erkend en de passie voor radioamateurisme werd gevierd.

 

Nieuwe locatie en betaling met consumptiemunten

Nieuwe Locatie
Zoals reeds aangegeven zullen we vanaf januari 2024 onze verenigingsavonden gaan houden op de Lichtmis.
Het adres, is: Oude Rijksweg 506, Rouveen. Een hele mooie locatie waar we gebruik van kunnen maken.
De locatie ligt naast autogarage Korterink en het parkeren moet op de carpoolplaats tussen de lokale weg en de A28.

Betaling door middel van consumptiemunten
Aangezien er geen kassa aanwezig is, hebben we afgesproken om eten en drinken te gaan afrekenen
met consumptiemunten. De prijs van een consumptiemunt is € 2,25. Deze munten zullen als eerste uitgegeven gaan worden op de
jaarvergadering met de bekende verkoping op maandag 15 januari 2024.

Bestel de consumptiemunten bij de penningmeester om de geldstromen simpel te houden
Om niet te veel met contant geld te moeten werken zouden we het op prijs stellen om bij voorkeur de consumptiemunten via de bank te bestellen. Dit kan via de rekening van onze vereniging. De consumptiemunten moeten vooraf worden betaald op rekeningnummer: NL36 INGB 0003 9728 80, t.n.v. Ver voor experimenteel radio onderzoek in nl veron. Vermeld bij de bestelling jouw Call-sign en het aantal consumptiemunten die je bestelt. De penningmeester zorgt dat de consumptiemunten klaar liggen bij de eerst volgende verenigingsavond,
Uiteraard is het ook mogelijk om de munten op de verenigingsavonden contant te betalen bij de penningmeester. Wel vragen we jullie om zoveel mogelijk gepast te betalen.

Namens het bestuur,

Roel (PA4DV), Penningmeester.

OM Ruud Evers PD1AGN Silent Key

Vanmorgen is op 75 jarige leeftijd Ruud Evers, PD1AGN uit Meppel overleden. Ruud heeft ruim twee jaar geleden de TechnoRonde in het leven geroepen. Door zijn ziekte heeft hij deze ronde moet overdragen. We verliezen in Ruud een bijzonder aardige radio zendamateur die voor iedereen klaarstond. Zijn unieke manier van het leiden van de ronde zullen we nooit vergeten. Hij wordt op dinsdag 18 juli in besloten kring gecremeerd. We wensen zijn XYL Gerda, kinderen Francisca, Bianca en Michel en verdere familie heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies. We gaan Ruud missen. Ruud is SK, RIP.

Mede namens het bestuur van de VERON A32 Meppel.

Velddagen 2023 fotoverslag

12 juni 2023 verenigingsavond [week eerder dan gebruikelijk]

  • Mededelingen van de afdeling
  • Traditiegetrouw staat juni in het teken van zelfbouw. Er wordt door PAØDFN Dick en PE1PBQ Ton uitleg gegeven over wat ze aan het bouwen zijn.
  • Tonen zelfbouwprojecten
  • QSL kaarten service
  • Onderlinge QSO’s

Kulturhus de Spil
Koningin Julianalaan 10 7711  KK Nieuwleusen

De inloop is mogelijk vanaf 19:00 en we kunnen er tot 23:00 terecht.
Er is horeca aanwezig voor koffie, consumpties en snacks.

 

 

 

Nationale Herdenking op 4 mei

Vorm en materiaal
Het ‘Monument voor Radiozendamateurs’ in Hilversum (gemeente Hilversum) is een gedenksteen van Tsjechische kalksteen met een bronzen medaillon. Op het medaillon worden drie mensen afgebeeld, één sprekend, twee luisterend, verbonden door radiogolven. De gedenksteen rust op twee natuurstenen palen.

 

Tekst
De tekst op het medaillon luidt:

 

‘RADIOAMATEURS OFFERDEN HUN LEVEN VOOR DE VRIJHEID GEDURENDE DE OORLOG.’

Symboliek
Het monument symboliseert de in het verborgen werkende radio operators (drie figuren), die met elkaar in contact staan door middel van radiogolven (de cirkelsegmenten).

De geschiedenis

Het ‘Monument voor Radiozendamateurs’ in Hilversum (gemeente Hilversum) is opgericht ter herinnering aan de heldhaftigheid van de zendamateurs in oorlogstijd.

Oprichting
Op 18 mei 1946 heeft de tweede Verenigingsraad besloten om het VERON-fonds in te stellen. Een van de doelstellingen van het fonds was de vervaardiging van een gedenkteken als eerbetoon aan de in de Tweede Wereldoorlog gevallen radioamateurs. In de eerste jaren na de oprichting was er niet voldoende geld om het gedenkteken te bekostigen. Mede door een bijdrage van de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder werd in 1952 besloten om tot realisatie van het monument over te gaan. In overleg met de Directeur-Generaal der PTT, Dr. L. Neher, werd besloten de gedenksteen te plaatsen op het terrein van Radio Kootwijk.

Onthulling
Het monument is onthuld op 5 mei 1953 door dr. L. Neher, de toenmalige directeur-generaal van de PTT. Elke vijf jaar vindt een herdenking plaats bij het monument. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de VERON (Vereniging voor Radiozendamateurs in Nederland).

Tot 2000 bevond het monument zich aan de gevel van het zendergebouw Radio Kootwijk van de PTT. Met het opheffen van dit zendstation moest voor het monument een nieuwe plaats worden gevonden. Het monument is hierop verhuisd naar het gebouw ‘Binnenlandse Omroep’ van de Nozema te Lopikerkapel. Hierbij is het monument geheel gerestaureerd. Het monument bevindt zich sinds 2013 op het terrein van KPN Broadcast Services in Hilversum.

Bronvermelding: tekst site: https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/2807/hilversum-monument-voor-radiozendamateurs
Bronvermelding: foto Bernhard Grijpstra