De nieuwsartikelen van de afdeling

Hulp gezocht

De website van onze vereniging wordt door mij onderhouden en dat wordt van alle kanten gewaardeerd. Het is een mooie taak waarmee ik de afdeling kan ondersteunen. Daarbij zien we dat het enthousiasme van input terug te vinden is in de statistieken voor wat betreft het aantal bezoekers. Inmiddels weten diverse mensen dat nieuws bij […]

Jaarvergadering 2021

Beste Leden van de afdeling Meppel A32,

Als afdelingsbestuur hebben we de plicht en de goede gewoonte om jaarlijks een jaarvergadering te organiseren, tijdens deze vergadering worden de officiële stukken zoals het jaarverslag van de secretaris en het financiële overzicht van de penningmeester voor gelezen.
Helaas hebben we vanwege meerdere redenen dit jaar niet de gelegenheid om een dergelijke avond te organiseren.
Dat ontneemt ons niet de plicht om een ieder de gelegenheid te geven om de officiële stukken in te zien en als oplossing hebben we het volgende bedacht: Per mail kan ieder lid van de afdeling Meppel A32 een verzoek indienen, hij/zij krijgt dan per mail de overzichten per mail toe gestuurd.
Het bestuur is bereikbaar op: a32@veron.nl

Namens het bestuur,

PD1GS Gert Knipmeijer

Voorzitter VERON afd. Meppel / qsl-manager R32