Dutch PACC-digi contest 20 april 2024

Op zaterdag 20 april 2024 wordt ook dit jaar weer de inmiddels vierde Dutch PACCdigi Contest gehouden.

Alle relevante gegevens, zoals het volledig reglement (onder het kopje ‘Regels’), zijn hier te vinden.

De contestduur is weer 12 uur. De contest start om 07:00 UTC en eindigt om 19:00 UTC. Aangezien de zomertijd op dat moment is ingegaan dus van 09:00 tot 21:00 Nederlandse tijd. Hoewel er gedacht is om de contestduur aan te passen hebben wij gekozen om dit jaar geen aanpassingen in de duur van de contest te maken. Een vriendelijk verzoek aan de deelnemers om voorkeuren met betrekking tot de duur van de contest en eventuele wensen in de soapbox aan te geven.

RTTY / FT4 / FT8

In de contest kunnen de FT4/FT8, RTTY en de MIX van RTTY en FT4/FT8 modes gebruikt worden voor het maken van QSO’s. In de contest worden FT4/FT8 als dezelfde mode beschouwd. Wanneer een station gewerkt wordt in FT4 en in FT8 wordt het tweede QSO als DUPE behandeld.

Ook dit jaar zijn de Nederlandse provincie afkortingen in gebruik als multiplier (bijvoorbeeld GR, NH, NB, enzovoorts). Deze aanpassing is eenvoudig in te stellen in de N1MM+ software en ook in de WSJT_X FT Roundup contest mode. Voor de MIX categorie in de contest is gekozen voor de N1MM+ software die het mogelijk maakt om naast de RTTY mode ook FT4/FT8 te gebruiken.

Om te zorgen dat er geen vermenging tussen het day-to-day FT8 verkeer en de contest plaatsvindt zijn de te gebruiken frequenties voor FT8 3 kHz hoger gekozen dan normaal. Let hierop! De robot checkt de frequenties bij het FT8 verkeer. Voor RTTY en FT4 kan gebruik gemaakt worden van de standaard frequenties.

De resultaten worden in drie verschillende klassen ingedeeld: Alleen RTTY, alleen FT8 en de MIX van beide modes. Natuurlijk zijn binnen die klasses verschillende categorieën waarbij wij ook dit jaar de QRP-categorie weer niet vergeten zijn.

PACCdigi contest

Het is bij de PACCdigi contest de bedoeling om met zoveel mogelijk stations een verbinding te maken. Kortweg: iedereen werkt met iedereen! Wel is het zo dat de gewerkte Nederlandse amateurs meer punten (3 in plaats van 1) en de Nederlandse provincie afkortingen een multiplier opleveren. Voor luisteramateurs wordt de contest wat uitdagender. Voor SWL’s worden alleen QSO’s in de mode RTTY geaccepteerd. Het is niet mogelijk om de gelogde FT4/FT8 verbindingen te controleren vanwege de automatische logging mogelijkheden van de FTx software.

Software

Wij hebben gekozen voor het gebruik van de N1MM+ contest logger als “drager” van de contest. Met deze software kan RTTY standaard als mode gekozen worden. Verder is het mogelijk om N1MM+ te gebruiken als logger voor de WSJT_X software. Dit maakt het wat simpeler om in de mixed de uiteindelijk gewenste Cabrillo file te genereren, Om de contest in N1MM+ te kiezen moeten er wel een paar extra files geladen worden. Natuurlijk blijft het mogelijk om ook andere logging software dan N1MM+ te gebruiken.

Let op! Het log kan tot zondag 28 april 2024 23:59 Nederlandse tijd in de contestrobot geüpload.

Contestreglement

Op de PACCdigi website is tevens het contestreglement te vinden. Daar is onder het kopje ‘Software’ ook een korte handleiding te vinden voor het configureren van de benodigde software. Attentie – Het is van belang om ruim voor het begin van de contest de logging software te configureren en te testen, zeer zeker wanneer in de MIX categorie deelgenomen wordt.

Om controle van de Cabrillo file door de robot optimaal te laten verlopen, dus zonder foutmeldingen, zijn de settings in de header van belang. De meeste daarvan zijn zonder meer duidelijk. Een paar settings, vooral in de WSJT-logs, leverden in het verleden problemen op:

  • CATEGORY_OPERATOR dient ‘single-op’ of ‘multi-op’ worden ingegeven.
  • CATEGORY-POWER dient gekozen te worden voor ‘QRP’ wanneer het toegepaste vermogen 5 Watt of minder is, ‘LOW’ tot 100 Watt en ‘HIGH’ boven 100 Watt.
  • Category-Transmitter graag “ONE” invullen.
  • CLUB alleen het afdelingsnummer ingeven, bijvoorbeeld 32 in plaats van A32. Wanneer je niet wilt deelnemen aan het afdelingsklassement, dan graag 00 invullen achter CLUB.

Let op! Het afdelingsklassement van de PACCdigi contest is NIET hetzelfde als de VERON Afdelingscompetitie. Je resultaten van de PACCdigi contest dien je apart in te geven op de website van de VERON Afdelingscompetitie!

Certificaat

Enige tijd na de contest is het voor de inzenders van een geldig log een digitaal certificaat ter beschikking. Ook de beroemde vaantjes worden weer ter beschikking gesteld, aan diegenen die hun correcte postadres hebben vermeld tijdens het uploaden van het log in de contestrobot.

Kijk voor eventuele wijzigingen voor de contest op onze PACCdigi pagina’s.

Wil van der Laken PA0BWL, contestmanager PACCdigi, paccdigi.manager@veron.nl

VERON PACCdigi contest 2022

PACCdigi contest 2022Op ZONDAG 17 april 2022 (eerste paasdag) wordt weer de Dutch PACCdigi Contest 2022 gehouden.

De start is om 07:00 UTC en de contest eindigt om 19:00 UTC. De contest wordt gesponsord door de VERON.

Dit jaar zijn een aantal zaken gewijzigd ten opzichte van het vorig jaar:

  • Iedereen werkt iedereen.
  • Er zijn 3 mode categorieën: alleen RTTY, alleen FT8 en een MIX van deze modes.

Voor de deelnemers is een N1MM UDC-file ter beschikking.

De FT8 QSO’s worden volgens de standaard FT8 routine afgewerkt dus met de exchange van de QTH-locator. Er worden dus geen contest-modes van WSJT_X gebruikt!

RTTY/FT8

Gezien de opbouw en de mogelijkheden van de bestaande digitale software is voor de uitwisseling gekozen voor de eerste 4 posities van de QTH locator. En ja, natuurlijk alleen als deze locator door een Nederlands station wordt gegeven. Deze keuze heeft als voordeel dat zowel voor RTTY als voor FT8 de standaard manier van werken kan worden gebruikt. In RTTY dient de exchange te worden ingesteld op de eigen locator, bijvoorbeeld JO22. Bij FT8 dient het standaard QSO gevolgd te worden, dus compleet met locator.

Let op gebruik de aangegeven FT8 frequenties.
De multiplier in de PACCdigi contest 2022 is het aantal QTH locators van Nederlandse stations eenmaal per band en in de MIX categorie ook per mode.

Alle regels zijn hier te vinden.

Wil van der Laken PA0BWL
PACCdigi contestmanager
paccdigi.manager@veron.nl

37e Friese 11 stedencontest

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 37e Friese 11 stedencontest.
Ook dit jaar zullen velen zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten.

De datum van deze contest is zondag 21 november 2021.

Vorig jaar ging het al beter op de 2 meterband door het gebruik van richt antennes, zodat we dit ook nu weer aanbevelen. Een (laag opgestelde) verticale rondstraler heeft meestal niet voldoende bereik voor een groot deel van Nederland. Met 2 meterband richtantennes zal de contest positief beïnvloed worden. Vorig jaar was de belangstelling flink toegenomen. We hopen elkaar ook nu weer aan te treffen. Aan het enthousiasme zal het niet liggen, dat is ieder jaar geweldig en daar is de organisatie heel erg blij mee.

 

In het reglement staat de wedstrijd omschreven, lees deze nog eens goed door. Heb je vragen? Mail gerust met de organisatie maar lees ook eerst de FAQ’s op de site www.pi4lwd.nl.
Contact en overleg voor de bezetting van steden via pe1cda@veron.nl a.u.b.

Namens de organisatie een goede contest gewenst!

Tom PA2IP en Peter PE1CDA.

CQ World Wide DX Contest

Een jaarlijks terugkerend event is het WW DX Contest op HF.

Op 30/31 oktober 2021 kun je meedoen in SSB en op 27/28 november in CW.

Lees meer