Belangstelling voor de JOTA-JOTI op 15-17 oktober 2021?

JOTA/JOTI 2021 Vanuit de afdeling zijn al enkele leden actief (Dalfsen en Raalte) voor de ondersteuning van de scouts op de jaarlijkse JOTA/JOTI dagen die altijd in het najaar worden gehouden.

IARU contest op 20 mtr in SSB onder de call PA6HQ

IARU contest op 20 mtr in SSB onder de call PA6HQ 10 en 11 juli was het weer zo ver! Van uit het mooie Schoonoord gingen wij (Bernard PB7Z en ik), op 20 mtr in SSB, onze vereniging de VERON, wereldwijd promoten. Met de call PA6HQ zijn meerdere radio zendamateurs in Nederland het weekend in […]

Livestream PI6MEP nu online

UPDATE 15/07

Op dit moment is het alleen mogelijk om de livefeed via Twitch te tonen.

 

Vanaf vandaag staat de livestream van PI6MEP online.

Achter de schermen is hard gewerkt om deze verbinding tot stand te brengen en in te voegen onze website.

Op dit moment staat de stream tussen 18:00 uur en 24:00 uur online en buiten deze uren kan een verzoek gedaan worden om hem in te schakelen.

Klik op de afbeelding om de livestream te bekijken

Input gevraagd voor de komende bestuursvergadering

Op woensdag 14 juli 2021 staat de volgende bestuursvergadering gepland.

Er staan diverse punten op de agenda waaronder de zoektocht naar een locatie om elkaar te treffen nu we voorlopig niet in het restaurant van de Lichtmis bij elkaar kunnen komen.

We verzoeken de leden om als zij zaken hebben, dit op tijd kenbaar te maken bij het bestuur.

Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar a32@veron.nl

Van deze vergadering zal verslag worden gedaan via de website.

Bestuurswijziging en voortgang Repeatercommissie

Begin juni heeft het bestuur van de Stichting Meppeler Repeaters een aantal zaken besproken die op korte termijn aandacht verdienen:

Lees meer

Status van PI6MEP. Goed nieuws!!!.

Status van PI6MEP. Goed nieuws!!!. De repeater commissie heeft zich positief uitgesproken voor behoud van PI6MEP. Dat betekent dat de verhuizing de 2e fase in kan gaan en dat alle lichten op groen staan. Omdat de apparatuur op het ziekenhuis meer zwart beeld dan mooie amateurbeelden uitzond is er dan ook meteen besloten de oude […]

De 43e ballonvossenjacht komt er aan

De 43e ballonvossenjacht

Vrijwel iedere radio geïnteresseerde heeft wel van de Ballonvossenjacht gehoord. In haar inmiddels 42-jarige bestaan hebben héél wat radiozendamateurs en andere peilers aan dit bekende evenement deelgenomen. Dit jaar vindt de Ballonvossenjacht alweer voor de 43e keer plaats. Het evenement is gepland op zondag 19 september 2021. Als de weergoden ons goed gezind zijn wordt om 13.00 uur de welbekende sonde opgelaten aan een stratosfeerballon die meestal een hoogte van 30+ kilometer bereikt.

Lees meer

65-jarig bestaan afdeling Meppel

Gedurende het jaar kwam het bestuur in het bezit van een schriftje waarin de notulen waren beschreven over het ontstaan van de afdeling. Uit deze notulen blijkt dat onze afdeling op 1-1-1956 is opgericht, dus bestaat onze afdeling dit jaar 65 jaar.

Zeker iets om te vieren, doch door de huidige Corona maatregelen zullen we dit op moeten schorten.

 

We hebben wat tekst overgenomen:

Oprichten Afd. Meppel VERON

10 Dec 1955 wordt door de heren K. van Dorsten, H.d. Edeling, J. de Geus, T vd Graag, H vd Hooning, A.H. Schenkel A.th Wieting, Het plan geopperd in Meppel een afd. VERON op te richten ingaande 1 Jan 1956

Aldus wordt een verzoek met Redenen omkleed aan het H.B. gezonden

1 – Organisatorische indeling onder Afd. Zwolle is te lastig en kostbaar (Reiskosten) ± f 2,40 p. lid

2 – In afd. Zwolle is weinig activiteit

3 – In Meppel als groep veel activiteit o.a. Bekerjacht, Peilcompetitie, leerzame avonden in 1955

4 – Ledenaantal in Meppel steeds toeneemt, in tegenstelling tot Zwolle waar VRZA reeds vaste grond heeft

5 – Dat VRZA poogt in Meppel leden te winnen (Folders en ingezonden stukken regionale pers)

6 – Tot Toekomstige Afd Meppel en omstreken kunnen heden reeds ± 22 leden gerekend worden

Bovenstaande verzoek werd zaterdag 10 december 1955 opgesteldt en verzonden na ondertekend te zyn door genoemde heren

 

Vergadering 6 januari 1956

Ten Huize O.M. v/d Graaff

Aanwezig van Diorsten Schenkel v/d Graaff v/d Honing Wieting en Edeling

Bespreking instellen voorlopig bestuur

Na enige gedachte wisselingen en goed aardige discussie worden de volgende heren voorlopig benoemd.

O.M. T vd/Graaff Voorzitter

O.M. H.C. Edeling Secretaris

O.M. K. van Dorsten Penningmeester

Verder eerder genoemde O.M.’s adviserend bestuursleden

Het 2e punt van de bespreking vorderd

Opstellen plannen voor het komende seizoen die aldus uit de bus kwamen

19 Jan. P.A.ø.U.S. en P.A. ø.O.M verzoeken houden lezing en demonstratie 70 c/m transistor peilontvanger enz.

2 Febr. Lesavond

16 Febr. Laag Freq avond