Het jaar 2021

Beste radiovrienden van de afdeling Meppel,

Het is geen nieuws als ik vermeld dat we voor de tweede keer een bijzonder jaar achter de rug hebben; 2021 loopt op zijn eind en is net als 2020 zeer bijzonder verlopen. Zonder het vreselijke en enge virus bij de naam te noemen weet iedereen gelijk wat ik bedoel en misschien heb je ervan zeer dichtbij mee te maken gekregen en ben je ziek geweest of in je directe omgeving misschien wel mensen verloren door toedoen van dit virus.

Toen ik bijna 2 jaar geleden tot voorzitter werd gebombardeerd had ik niet kunnen bedenken dat het er zo uit zou gaan zien en ik hoop met jullie dat we binnenkort betere tijden tegemoet mogen zien. Wat er vooral aan ontbreekt is dat we elkaar nauwelijks zien en dan bedoel ik de maandelijkse bijeenkomsten met de interessante onderwerpen en de gastsprekers of de reguliere radiomarkten of andere activiteiten.

Een ander virus wat ons bezig houdt is het radiovirus, een virus waarvan je best een positieve uitslag mag krijgen, hoe positiever hoe beter. Dankzij dit virus kunnen we een belangrijk deel van de hobby uitoefenen en hebben we soms toch een soort van bijeenkomst, daarbij denk ik aan de wekelijkse Meppel-ronde op zondagmiddag of de Techno-ronde op woensdagavond. Een activiteit die inmiddels de 35e uitzending heeft gepasseerd. Er is dus wel enige activiteit maar allemaal met zeer beperkte aantallen bezoekers, klein maar fijn om het positief te benaderen.

Wel kunnen we terugkijken op een eenmalige verenigingsavond in oktober, deze avond stond in het teken van het 65-jarig bestaan van de afdeling Meppel en dat hebben we kleinschalig kunnen vieren met koffie en gebak en we hebben jubileumpennen uit kunnen reiken aan de aanwezigen. Tevens hebben we een toespraak kunnen beluisteren van de algemene voorzitter van de VERON die repte over de geschiedenis van het radioamateurisme. Hopelijk kunnen we snel meer pennen uitdelen aan de leden die daar niet aanwezig konden zijn.

Ook op het gebied van Vossenjachten is er met regelmaat iets te doen, deze buitenactiviteit ligt niet volledig stil en nieuws daarover is te volgen via de site.

Een aantal technische mensen is druk geweest met de verhuizing van de 2mtr repeater PI3MEP van het ziekenhuis in Meppel naar de grote reclamemast bij chauffeurscafé Huisman op de Lichtmis. Als je zo begint op te noemen merk je dat er best veel gebeurt maar het is niet of nauwelijks zichtbaar, toch willen we de mensen die zich vrijwillig inzetten in welke vorm dan ook hartelijk danken voor de werkzaamheden.

Zicht op 2022 en de gewenste activiteiten durf ik nauwelijks te noemen, op dit moment weten we niet wat er nog op ons afkomt, daar waar we kansen zien zullen we proberen ze te benutten.

Een uitspraak over een jaarvergadering die we normaliter in januari houden durf ik nu niet te doen, de bijbehorende verkoop van ingebrachte goederen is altijd een hoogtepunt maar of het er op korte termijn inzit vraag ik me ernstig af.

We gaan ons eerst maar richten op de komende feestdagen en de jaarwisseling, een hapje en een drankje bij de kerstboom, een oliebol of appelflap met oud en nieuw, tussendoor wat tijd doorbrengen in de shack en luisteren of Santa Claus uit het hoge noorden ergens te horen is.

 

Blijf gezond, geniet van het gene wat wel mogelijk is en laat je stem eens horen op 1 van de amateurbanden.

 

Namens het bestuur,

Gert Knipmeijer

Voorzitter VERON afd. Meppel / qsl-manager R32.