Lid van verdienste Dick PAØDFN

Tijdens de VR op zaterdag 22 april 2023 werd ons afdeling lid PA0DFN Dick Fijlstra door de VERON voorzitter naar voren geroepen om hem te benoemen tot “ Lid van Verdienste”

Dick is al VERON lid sinds 1969 en is altijd bijzonder actief op allerlei gebied ten gunste van het zendamateurisme en ter promotie van de radio-hobby.

Als gepensioneerd onderwijzer is hij nog altijd enorm bij de jeugd betrokken en organiseert techniekdagen met knutselprojecten op diverse scholen en onderwijscentra her en der in de regio.

Daarnaast is Dick heel actief met het vossenjagen, hij zet de jachten uit, maakt zendertjes en jaagt zelf door heel Europa samen met zijn xyl Jennie.
 

Ook als afdeling Meppel zijn we Dick heel dankbaar voor zijn inzet, iedere maand zorgt hij weer voor invulling van de lezingen en heeft een groot netwerk wat hij up to date houd en ook adviseert en ondersteunt hij het relatief jonge bestuur met zijn kennis.

Daar waar Dick mogelijkheden ziet is hij actief en gaat geen enkele uitdaging uit de weg.

De benoeming tot “ Lid van Verdienste” vinden we als afdeling dan ook meer dan verdiend en we hopen nog vele jaren met Dick samen te mogen werken.

 

Namens het bestuur:

PD1GS Gert Knipmeijer

Voorzitter VERON afd. Meppel / qsl-manager R32