Nationale Herdenking op 4 mei

Vorm en materiaal
Het ‘Monument voor Radiozendamateurs’ in Hilversum (gemeente Hilversum) is een gedenksteen van Tsjechische kalksteen met een bronzen medaillon. Op het medaillon worden drie mensen afgebeeld, één sprekend, twee luisterend, verbonden door radiogolven. De gedenksteen rust op twee natuurstenen palen.

 

Tekst
De tekst op het medaillon luidt:

 

‘RADIOAMATEURS OFFERDEN HUN LEVEN VOOR DE VRIJHEID GEDURENDE DE OORLOG.’

Symboliek
Het monument symboliseert de in het verborgen werkende radio operators (drie figuren), die met elkaar in contact staan door middel van radiogolven (de cirkelsegmenten).

De geschiedenis

Het ‘Monument voor Radiozendamateurs’ in Hilversum (gemeente Hilversum) is opgericht ter herinnering aan de heldhaftigheid van de zendamateurs in oorlogstijd.

Oprichting
Op 18 mei 1946 heeft de tweede Verenigingsraad besloten om het VERON-fonds in te stellen. Een van de doelstellingen van het fonds was de vervaardiging van een gedenkteken als eerbetoon aan de in de Tweede Wereldoorlog gevallen radioamateurs. In de eerste jaren na de oprichting was er niet voldoende geld om het gedenkteken te bekostigen. Mede door een bijdrage van de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder werd in 1952 besloten om tot realisatie van het monument over te gaan. In overleg met de Directeur-Generaal der PTT, Dr. L. Neher, werd besloten de gedenksteen te plaatsen op het terrein van Radio Kootwijk.

Onthulling
Het monument is onthuld op 5 mei 1953 door dr. L. Neher, de toenmalige directeur-generaal van de PTT. Elke vijf jaar vindt een herdenking plaats bij het monument. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de VERON (Vereniging voor Radiozendamateurs in Nederland).

Tot 2000 bevond het monument zich aan de gevel van het zendergebouw Radio Kootwijk van de PTT. Met het opheffen van dit zendstation moest voor het monument een nieuwe plaats worden gevonden. Het monument is hierop verhuisd naar het gebouw ‘Binnenlandse Omroep’ van de Nozema te Lopikerkapel. Hierbij is het monument geheel gerestaureerd. Het monument bevindt zich sinds 2013 op het terrein van KPN Broadcast Services in Hilversum.

Bronvermelding: tekst site: https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/2807/hilversum-monument-voor-radiozendamateurs
Bronvermelding: foto Bernhard Grijpstra