Ontmoet de leden Peter PA2PME

Wie ben je en wat is je callsign?
Peter Meijers, PA2PME

Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in amateurradio?
Als journalist moest ik in 1974 voor de landelijke radio een onderwerp over 27 mHz gebruikers maken en ging de Veron om een reactie vragen. Voorzitter Peter Maartense legde de verschillen uit tusen de gelicenceerde radiozendamateurs en de 27 mHz gebruikers. Van zijn vrouw Diny Maartense kreeg ik daarna het groene leerboek  voor de C machtiging thuisgestuurd.  Tussen het werk door ging ik studeren.

Sinds wanneer het je jouw licentie?
In april 1976 deed ik het C examen met een paar duizend anderen in de Margriethal van de Jaarbeurs en slaagde daarvoor. Pas in augustus kreeg ik mijn machtiging met de zelfgekozen suffix, PA2PME.

Welk facetten van amateurradio vind je het leukst?
Dat is een ontwikkeling van jaren. Eerst een FM set met kristallen. Daarna een mobiel met PLL en dat was is het begin heel spannend als er iemand voor je terug kwam. Experimenteren met RTTY en zelf gebouwde RTTY converter. En natuurlijk werken op de HF banden hoofdzakelijk in SSB. Welliswaar de A machtiging gehaald met 12 woorden per minuut maar Morse was niet mijn grote hobby. Ik wilde wel op de HF banden gaan werken met SSB.

Wat is je favoriete mode en band?
Intussen met FT8 op de HF banden

Welke apparatuur gebruik je?
Teveel op te noemen, een greep daaruit : Yaesu FT 1000 MPV, Yeasu FT8900 en voor D-Star Icom IC5100.

Maak je gebruik van een computer in je shack en waar gebruik je deze voor? 
De computer is een onmsibare hulp bij contesten, logging en FT8

Bezoek je evenementen die met de radiohobby te maken hebben?
Natuurlijk de Dag Voor de Radio-Amateur in Zwolle, de velddagen van de afdeling en het Veron Pinksterkamp. De ROM bij de Lichtmis en in het buitenland ondermeer de Ham Radio show in Friedrichshafen, de grootste radio amateurbeurs in Duitsland.

Doe je aan zelfbouw en wat bouw je dan zoal?
Helaas er is een groot zelfbouwtalent aan mij verloren gegaan. Pluggen aan kabels solderen lukt prima, kleine reparaties aan voedingen of TU boxen gaat ook wel. Ik heb grote bewondering voor zendamateurs die complete sets zelf bouwen.

Wat was je meest memorabele contact?
Een contact dat nooit plaats vond. Ik reisde in het gezelschap van Minister van den Broek van buitenlandse zaken om verslag te doen van zijn bezoek aan verschillende landen in het Midden Oosten. Ik hoopte QSL kaarten te kunnen uitwisselen met koning Hussein van Jordanië, JY1. Ik had een paar kaarten bij me gestoken voor een eye ball qso. Helaas, na de opnamen van de onmoeting van de minister en de koning werden we weggeleid door de secretaris van zijne majesteit. Bovendien was de shack van JY1 in zijn privé paleis en niet in zijn werkpaleis waar de ontmoeting plaatsvond.

Heb je nog doelen of uitdagingen met amateurradio?
Actief blijven ondermeer met contesten, FT8 en toch ook de lokale qso’s. En de evenementen van de club. Bovendien gaan de HF set, de computer, een verticale en een End-fed antenne mee op vakantie met de camper.

Heb je hobby’s en interesses buiten amateurradio om?
Fotograferen.