Update maart 2023 zelfbouwproject GPSDO

De commissie is bij elkaar geweest en heeft 19 deelnemers geteld, waarbij
er 7 deelnemers hebben aangegeven ook met elkaar het bouwpakket in
elkaar te willen zetten. Jan en Dick zijn begonnen met het bestellen van
de onderdelen. Ze verwachten dat alle onderdelen aanwezig zijn voor de
verenigingsavond op 17 april in de Spil te Nieuwleusen. De inschatting
is dat het bouwen  van het project langer beslag zal nemen dan
een avond. Tijdens de avond zal de commissie nagaan of er nog behoefte is
om gezamenlijk verder te werken, of dat het project individueel wordt
voortgezet.

Indien u niet gezamenlijk wilt knutselen kunt u het bouwpakket afhalen
op de verenigingsavond. U kunt dan tevens tijdens een eyeball-QSO de
overige deelnemers en bezoekers ontmoeten.

De commissie is ook voornemens om verslag van deze avond te doen. We
willen in dit verslag ook foto’s plaatsen van de deelnemers en bezoekers
van deze avond. Er is ook verzocht om dit als kopij in te leveren voor
de Electron.


73, ook namens de commissie
Jan PA3FEX
Dick PA0DFN
Roel PA4DV

Roel PA1RN