Input gevraagd voor de komende bestuursvergadering

Op woensdag 14 juli 2021 staat de volgende bestuursvergadering gepland.

Er staan diverse punten op de agenda waaronder de zoektocht naar een locatie om elkaar te treffen nu we voorlopig niet in het restaurant van de Lichtmis bij elkaar kunnen komen.

We verzoeken de leden om als zij zaken hebben, dit op tijd kenbaar te maken bij het bestuur.

Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar a32@veron.nl

Van deze vergadering zal verslag worden gedaan via de website.