Bestuurswijziging en voortgang Repeatercommissie

Begin juni heeft het bestuur van de Stichting Meppeler Repeaters een aantal zaken besproken die op korte termijn aandacht verdienen:

Aandachtspunten:
  • Nieuw ” leven” in PI6MEP op de locatie Lichtmis
  • Overplaatsing PI3MEP  in de komende herfst naar de locatie Lichtmis
  • Kosten van de verhuizing en aanpassing nieuwe locatie
Bestuur:

De bestuurssamenstelling gewijzigd. Het bestuur bestaat nu uit:

 

Dick Fijlstra – PA0DFN ( voorzitter)
Ton van Amerongen – PE1PBQ (financiën/ secretariaat)
Jan Bosgra – PE1OTA (adviserend lid financiën en AT )
Jan Kragt – PA3FEX (techniek en onderhoud)
Dennis Koller – PA4DEN (techniek, onderhoud en projecten)
Benno Plantagie – PA3FBX (techniek, onderhoud en projecten)
Wim Schaap – PA0WSO (lid en technische adviezen)

De taken van Jan Bosgra (PE1OTA) zijn op zijn verzoek overgenomen. Hiertoe hebben we Ton van Amerongen (PE1PBQ) bereid gevonden. Jan zal hem/ons nog een poosje als deskundige op financieel en administratief gebied begeleiden.

Ook nieuw binnen de commissie is Benno Plantagie (PA3FBX) Benno is lid van de ATV-groep-werkgroep en enthousiast deelneemt aan meerdere repeater projecten.

Elders in de rubriek Repeaternieuws leest u over Benno zijn betrokkenheid. 

Repeaters in de stichting:

De repeaters in onze  A32-regio, die onder het beheer van de stichting vallen zijn:

  • PI3MEP
  • PI1MEP( D-star)
  • PI6MEP( ATV)

 

Toekomst:

PI1LMS (DMR) en PI6LMS  zullen in de nabije toekomst, naar het zich nu laat aanzien, ook binnen de stichting worden ondergebracht.

 

73”Dick, PA0DFN

 

 

Noot redactie:

U kunt de Stichting Repeater Meppeler Repeaters financieel steunen door een donatie te doen op rekeningnummer NL83INGB0004692938 op naam van de Stichting Meppeler Omzetters.