Wellicht is het een goed idee om, als er een aantal bestuursleden aansluiten in de organisatie, weer
eens een “knutselproject” te doen. Met die woorden van Dick Fijlstra (PAØDFN) zijn we enthousiast
begonnen met opstarten.
De keuze van het zelfbouwproject viel op een GPSDO. In ons geval een 10 MHz GPSDO. Voor de
technische kennis sloot Jan Kragt (PA3FEX) aan in de organisatie. Al snel ontstond het idee om de
deelname ook mogelijk te maken voor amateurs buiten de A32-afdeling. Hoe groter de groep, hoe
leuker het immers is om samen te bouwen.

Het zelf bouwen van een GPSDO (GPS Disciplined Oscillator) geeft de mogelijkheid om met een
beperkt budget een zeer nauwkeurig en stabiel pulssignaal genereren om een zeer nauwkeurige
oscillator te maken. Handig als referentie voor diverse meetapparatuur en bijvoorbeeld voor
kalibratiedoeleinden .
Via de Meppel-ronde en de bekende multi-mediakanalen werd de bekendmaking gedaan. Een heel
mooi aantal van 21 deelnemers van uit, en buiten de afdeling A32 gaven zich op om mee te doen aan
het knutselproject.
Op de verenigingsavond werden de, op voorhand, zorgvuldig samengestelde pakketjes met
onderdelen uitgereikt. Bouwpakketjes met vooraf gemaakte printen en alle benodigde onderdelen
voor de GPSDO. Alles behalve de kast, daar kunnen de bouwers hun eigen fantasie op los laten.
Tevens werden de schema’s in een presentatie besproken toegelicht door Jan (PA3FEX).

Om een ieder goed op weg te helpen werden er twee knutselavonden georganiseerd. Deels om ter
plekke te kunnen bouwen, maar zeker ook om elkaar op weg te helpen in de hobbels tijdens het
bouwen. En natuurlijk om met elkaar de tussentijdse resultaten te aanschouwen.
Hoe mooi was het om te zien dat op facebook, en tijdens de techno-ronde op de repeater van Meppel,
druk heen en weer ge-contact werd over de knutselvorderingen.
Tijdens de bouwavonden waren een aantal OM’s dan ook al een heel eind op weg. Anderen begonnen
op de avond met bouwen. Samen de uitdagingen bespreken, maar ook de resultaten delen.

Kortom, een zeer geslaagd project die in het najaar weer opvolging gaat krijgen in een volgend
project. Communicatie hierover zal volgen op de bekende kanalen van de afdeling A32-Meppel.
Namens afdeling A32,
Roel de Vries (PA4DV)