De nieuwsartikelen van de afdeling

17 oktober 2022 verenigingsavond

Kulturhus de Spil
Koningin Julianalaan 10 7711  KK Nieuwleusen

De inloop is mogelijk vanaf 19:00 en we kunnen er tot 23:00 terecht.
Er is horeca aanwezig voor koffie, consumpties en snacks.

19 september 2022 verenigingsavond

 • Mededelingen van de afdeling
 • Lezing door PAØDFN Dick Fijlstra over de historie van de Otterjacht [vossenjachten]
 • Tonen zelfbouwprojecten
 • QSL kaarten service
 • Onderlinge QSO’s

Kulturhus de Spil
Koningin Julianalaan 10 7711  KK Nieuwleusen

De inloop is mogelijk vanaf 19:00 en we kunnen er tot 23:00 terecht.
Er is horeca aanwezig voor koffie, consumpties en snacks.

Dag voor de RadioAmateur 29 oktober 2022

Dag voor de RadioAmateur (DvdRA)

Dag voor de RadioAmateur op 29 oktober 2022!

Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door het VERON Hoofd Bestuur (Evenementen Commissie). Traditioneel vindt deze dag plaats in het najaar. Meestal eind oktober/begin november. De radiohobby is zeer breed. Daarom komen op de Dag voor de RadioAmateur (DvdRA) zeer veel onderwerpen samen. De doelstelling van deze dag is om de bezoekers inspiratie te laten opdoen voor hun radiohobby. Door dat wat men daar aan (nieuwe) dingen ziet en/of hoort. En door het ontmoeten van mensen. De samenstelling van de dag kan variëren. Maar meestal bestaat deze de volgende onderdelen:…

Radio-amateur van het Jaar

Deze dag wordt geopend door een toespraak van de algemeen voorzitter van de VERON. Onderdeel van de opening van de DvdRA is de bekendmaking van de Radioamateur van het (vorige) jaar. Deze onderscheiding wordt jaarlijks toegekend. En wel  aan die persoon of groep, die zich positief heeft onderscheiden. Of die een bijdrage heeft geleverd aan het wetenschappelijke (of opleidings-) aspect van elektronica in het algemeen en radio in het bijzonder. De onderscheiding in de vorm van een prijs wordt verleend door het Wetenschappelijk Radio-fonds Veder. En deze wordt uitgereikt door een representant hiervan.

Lezingen en workshops

Ieder jaar wordt door de organisatie van deze dag een programma samengesteld. Met enkele interessante lezingen die een directe of indirecte relatie met de radiohobby hebben. Maar vaak ook met workshops waar de handen uit de mouwen moeten.

Commissies, werkgroepen en verenigingen

Nagenoeg alle commissies en werkgroepen zijn op de DvdRA aanwezig. En ze presenteren zich met een stand. Er zijn ook interessegroepen en verenigingen aanwezig die een relatie hebben met onze gemeenschappelijke hobby. Traditioneel is ook het Centraal Bureau aanwezig. Er is ruimte voor gespecialiseerde groepen. Bijvoorbeeld zoals luisterstations (NL’s), de Old Timers Club (OTC), etc.

Zelfbouwtentoonstelling

Een van de smaakmakers van de DvdRA is de zelfbouwtentoonstelling. In een aantal stands worden de meest vernuftige zelfgemaakte systemen en apparatuur getoond. En natuurlijk ook gedemonstreerd.

AMRATO

De AMRATO is een commercieel marktonderdeel. Dat wordt gevormd door de aanwezige handelaren en professionele bedrijven. Deze laten hun producten en nieuwste technische snufjes zien. Ook demonstreren ze en bieden ze te koop aan.

VROM (VERON Radio Onderdelen Markt)

De VERON-onderdelenmarkt is een apart marktonderdeel. Daarbij mogen de standhouders, medeamateurs of handelaren, uitsluitend “gebruikte” elektronica apparatuur, radiospullen en nieuwe onderdelen te koop aanbieden.

Jeugdplein

De laatste jaren wordt er in samenwerking met de Jeugd Commissie, de Vossenjacht Commissie, de landelijke Jamboree on the air (JOTA) organisatie (verkenners) en Youngsters On The Air (YOTA) een Jeugdplein ingericht. In deze ruimte die op de DvdRA hiervoor wordt vrijgemaakt, worden diverse activiteiten verricht voor en door jongeren. Vast onderdeel daarbij is een soldeer project. Ter plaatse wordt dan een werkend apparaatje gemaakt.

Wedstrijden en loterij

Op de DvdRA wordt ook altijd een wedstrijd gehouden. Om de morsevaardigheid te testen. De mogelijkheden zijn wisselend. Maar altijd worden de zogenaamde Vonkenboerwedstrijden georganiseerd. Tijdens de DvdRA worden enkele prachtige prijzen verloot. Men kan er aan mee doen door loten te kopen. Deze worden op verschillende plaatsen tijdens de DvdRA aangeboden. De trekking van de loterij vindt altijd plaats bij de afsluiting van deze dag.

Speciale Dag voor de RadioAmateur-website

Kijk op de speciale Dag voor de RadioAmateur-website voor alle informatie voor beide bezoekers en standhouders.

54ste DNAT 25 tot met 28 augustus 2022

 

20 juni 2022 verenigingsavond

Traditie bij de laatste bijeenkomst voor de vakantie
is om zelfbouwprojecten mee te nemen en ook het vertonen
van een fotoreportage over een radio-activiteit is mogelijk.

Sociëteit Tivoli
Catharinastraat 27a
7941 JD Meppel

Parkeren kan dichtbij en ook achter schouwburg Ogterop.

De inloop is mogelijk vanaf 19:00 uur en we kunnen er tot 23:00 uur terecht.
Er is horeca aanwezig.

Zaterdag 24 September 2022 is voor de 39e keer de Radio Onderdelen Markt ( R.O.M.)

Deze markt gaat plaats vinden net zoals voorgaande jaren bij wegrestaurant “de Lichtmis” gelegen aan de A28, tussen Zwolle en Meppel. Rond 9.00 uur bent u als bezoeker welkom.

Entree is gratis.

Parkeren (indien mogelijk) €2,00 , op het grasland tegenover “De Lichtmis”. Aanmelden kan weer ..

 

Reeds gereserveerd 65 kramen.

 

Bron: https://stichtingrom.com/

16 mei 2022 verenigingsavond [nieuwe locatie]

De verenigingsavond van 16 mei aanstaande wordt gehouden in een nieuwe locatie.

Sociëteit Tivoli
Catharinastraat 27a 7941 JD  Meppel

 • Mededelingen van de afdeling
 • Lezing De jacht op de weerballon door PAØJBG Hans en PAØDFN
 • Tonen zelfbouwprojecten
 • QSL kaarten service
 • Onderlinge QSO’s

De inloop is mogelijk vanaf 19:00 en we kunnen er tot 23:00 terecht.
Er is horeca aanwezig voor koffie, consumpties en snacks.

25 april 2022 verenigingsavond

Kulturhus de Spil
Koningin Julianalaan 10
7711KK Nieuwleusen

 • Mededelingen van de afdeling
 • Tonen zelfbouwprojecten
 • QSL kaarten service
 • Onderlinge QSO’s

De inloop is mogelijk vanaf 19:00 en we kunnen er tot 23:00 terecht.
Er is horeca aanwezig voor koffie, consumpties en snacks.

Velddagen VERON afd. Meppel op 10 en 11 juni 2022

De velddagen worden gehouden in het weekend van 10 en 11 juni 2022, de echte liefhebbers zijn welkom vanaf woensdag 8 juni.

Deze dagen worden weer gehouden op de ons bekende locatie:
Camping “Het Kamper Erve”
Kadoelen 9
8326 BA  Sint Jansklooster.

Lezing 21 maart “de jacht op de weerzonde”

Lezing
De lezing van maandag 21 maart 2022 over de jacht op de weersonde wordt vanwege familieomstandigheden naar een latere datum verplaatst.

Op maandag 21 maart wordt als onderdeel van de verenigingsavond een lezing verzorgt door Hans Bos PAØJBG en Dick Fijlstra PAØDFN. met als onderwerp “de jacht op de weersonde”