De nieuwsartikelen van de afdeling

21 maart 2022 verenigingsavond

Voor de verenigingsavond van 21 maart 2022 hebben wij een nieuwe locatie gevonden.

Kulturhus de Spil
Koningin Julianalaan 10
7711KK Nieuwleusen

De inloop is mogelijk vanaf 19:00 en we kunnen er tot 23:00 terecht.
Er is horeca aanwezig voor koffie, consumpties en snacks.

Lezing
Onderwerp voor de lezing: “ de jacht op de weersonde”
door Hans Bos PAØJBG en Dick Fijlstra PAØDFN.

Jaarverslagen
De jaarverslagen liggen ter inzage.

 

 

Nieuw Vademecum beschikbaar

Vanaf nu is het mogelijk om het nieuwe Vademecum te bestellen !
De bestelservice is exclusief voor VERON leden en de kosten het Vademecum bedragen €12,- per exemplaar.
Bij belangstelling: stuur een mail  voor 2 maart 2022 naar: pd1gs@veron.nl
De betaling wordt per email afgehandeld en de bestelling is binnen voor de eerstvolgende verenigingsavond op 21 maart.

Hulp gezocht

De website van onze vereniging wordt door mij onderhouden en dat wordt van alle kanten gewaardeerd. Het is een mooie taak waarmee ik de afdeling kan ondersteunen. Daarbij zien we dat het enthousiasme van input terug te vinden is in de statistieken voor wat betreft het aantal bezoekers. Inmiddels weten diverse mensen dat nieuws bij […]

Jaarvergadering 2021

Beste Leden van de afdeling Meppel A32,

Als afdelingsbestuur hebben we de plicht en de goede gewoonte om jaarlijks een jaarvergadering te organiseren, tijdens deze vergadering worden de officiële stukken zoals het jaarverslag van de secretaris en het financiële overzicht van de penningmeester voor gelezen.
Helaas hebben we vanwege meerdere redenen dit jaar niet de gelegenheid om een dergelijke avond te organiseren.
Dat ontneemt ons niet de plicht om een ieder de gelegenheid te geven om de officiële stukken in te zien en als oplossing hebben we het volgende bedacht: Per mail kan ieder lid van de afdeling Meppel A32 een verzoek indienen, hij/zij krijgt dan per mail de overzichten per mail toe gestuurd.
Het bestuur is bereikbaar op: a32@veron.nl

Namens het bestuur,

PD1GS Gert Knipmeijer

Voorzitter VERON afd. Meppel / qsl-manager R32