“Wisseling functionaris”

Per omgaande (26 augustus 2021) hebben we te maken met een wisseling binnen het bestuur.

Nadat PA3GVN, Aalt van Hulst had besloten om vanwege privé redenen te stoppen met zijn functie als secretaris in januari 2021 heeft PA3FYS, Frits Van Schubert aangeboden om deze taak tijdelijk op zich te nemen.

Frits gaf aan dat het bestuur dan rustig op zoek kon gaan naar een goede vervanger. Vanwege zijn ervaring binnen het bestuur hadden we aan Frits een uitstekende waarnemer.
Zowel Aalt als Frits hebben deze rol met glans vervuld en we zullen zodra het mogelijk is beide heren nog eens herinneren aan deze periodes en wel verdiend in het zonnetje zetten.

Bij deze alvast een woord van dank en hulde aan beide vorige bestuursleden!

Nu er dan inmiddels een plaatsvervanger is binnen het bestuur in de persoon van PA3ETM, Fred Brandsen heeft PA3FYS, Frits besloten om zijn functie volledig over te doen aan PA3ETM, Fred.
Zoals jullie misschien inmiddels wel hebben gemerkt heeft Fred al een metamorfose doorgevoerd op de website en is hij vol enthousiasme aangevangen met de functie van secretaris.

Als ik kijk naar de 3 calls van hierboven genoemde personen die alle drie beginnen met PA3 dan zie ik de toekomst positief tegemoet en kan het bijna niet misgegaan.

Inmiddels is de wisseling akkoord bevonden door het hoofdbestuur van de VERON.
Onder “normale” omstandigheden zou er een stemming hebben plaats gevonden onder de leden op een verenigingsavond, in een eerder stadium is deze wisseling al eens aangekondigd in o.a. de wekelijkse Meppel-ronde en hier zijn geen afwijzende reacties uit voort gekomen.

We wensen PA3ETM, Fred een plezierige tijd en ik hoop op een prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

PD1GS Gert Knipmeijer
Voorzitter VERON afd. Meppel / qsl-manager R32